Boekpresentatie: 28 april, 19.30 uur

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Ons gebruikelijke symposium aan het begin van het jaar kon helaas geen doorgang vinden. Naar verwachting kunnen we dit inhalen in het najaar, maar intussen organiseren we voor alle vrienden en ieder die belangstelling heeft virtuele bijeenkomst op 28 april as. om 19.30 uur. Dan zal de presentatie plaats vinden van een drietal boeken.

Bas Savenije zal zijn dan gloednieuwe boek presenteren, “De logische wereld van Lewis Carroll en wat Alice daar aantrof”, het eerste deel van de nieuwe Phlizz-reeks.

Als alles meezit is op dat moment ook het boek van Lenny de Rooy gereed waarin we in juni 2020 melding maakten: https://lewiscarrollgenootschap.nl/2020/06/29/een-boek-van-lenny/. Het betreft een nieuw, derde deel van de Alice-boeken en Lenny zal ons er alles over vertellen.

Tenslotte zal Fedde Benedictus toelichten welke relatie zijn in 2020 verschenen boek “Op zoek naar de grenzen van de natuurkunde” heeft met Lewis Carroll.

Noteer de datum alvast: de zoom-link en het precieze programma zullen tijdig worden toegezonden aan onze vrienden en alle belangstellenden van wie wij een mailadres hebben.