Alice en logica: deel 1 van de nieuwe Phlizz-reeks

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In 2019 zijn we gestart met het online magazine Phlizz. Nu gaan we als aanvulling hierop een reeks starten met gedrukte uitgaven in de Nederlandse taal. Op deze wijze willen we een kennisbron creëren, die de toegankelijkheid van het werk van Lewis Carroll vergroot en zo bijdraagt aan de verdieping van de kennis hierover.

De eerste uitgave van deze reeks is vrijwel gereed. Het is een boek van Bas Savenije met als titel “De logische wereld van Lewis Carroll en wat Alice daar aantrof”. Het gaat, in lijn met de artikelenserie in Phlizz, in op Lewis Carroll als logicus, maar beschrijft ook hoe we Carrolls logica kunnen terugvinden in de Alice-boeken en wat de toegevoegde waarde daarvan is voor het literaire karakter. Tevens bevat het een uitgebreide toelichting op het logica-spel in The Game of Logic en een Nederlandse vertaling van de beide paradoxen die Carroll publiceerde in het tijdschrift Mind.

Alle vrienden van het genootschap krijgen het boek toegezonden en het zal te koop zijn via de webwinkel.