De financiën in 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In onderstaand overzicht is kort weergegeven hoe het genootschap in 2020 de vriendenbijdragen heeft besteed.

Inkomsten    Uitgaven
Vriendenbijdragen € 1.591 Symposium €    533
Verkoop eigen publicaties €    138 Phlizz €    287
Boekenverkoop €    103 Organisatiekosten €    504
Totaal € 1.832 Totaal € 1.324

Er was dus een positief resultaat van € 508.

Mede dankzij donaties in eerdere jaren was het banksaldo op 1 januari 2021 € 1.992.

Binnenkort zullen op de website een jaarverslag en een volledige jaarrekening worden gepubliceerd. Daarmee voldoen we aan de eisen voor ANB-stichtingen.