Scroll Top

Programma symposium vrijdag 20 september 2024

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Symposium 2024
Het 8e Symposium van het Genootschap zal plaatsvinden op vrijdag 20 september 2024. De locatie is wederom de Gasthuiskapel in Zaltbommel. De invulling van het programma vordert gestaag.
Tijdens de ochtend zal Saskia de Bodt ons vertellen over de inhoud en ontstaansgeschiedenis van haar boek Springlevend. Daarin wordt voor een aantal literaire klassiekers beschreven welke rol zo’n klassieker heeft gespeeld en speelt in het land van ontstaan, het literair toerisme dat het boek heeft opgeleverd en welke aanpassing het in de loop van de tijd heeft ondergaan. Alice in Wonderland komt daar niet in voor en daarom zal Saskia samen met Henk van Viegen bekijken hoe een vergelijkbaar hoofdstuk voor Alice tot stand kan komen; de aanpak hiervoor komt ook aan de orde op het symposium.
In de middag zal Maria Kager vertellen over haar boek De buitengewoon geslaagde opvoeding van Frida Wolf. Dit bevat een groot aantal verwijzingen naar de Alice-boeken en Maria zal de invloed van Carroll nader toelichten.
De volgende editie van Phlizz zal het volledige programma en informatie over de aanmelding bevatten. Hoe dan ook is de deelname weer gratis. Noteer de datum alvast!

[print_button]