Home

Rabbit
Jabberwocky
Humpty Dumpty

Welkom!

Welkom op de website van het Lewis Carroll Genootschap. Het Genootschap is opgericht in 1976 maar leidt ruim 30 jaar een slapend bestaan. Wij vinden het nu tijd om het nieuw leven in te blazen.

Nieuws:

Nieuwe publicaties

Op 12 januari 2018 vond het 2e symposium van het Genootschap plaats. Het programma vind je hier.

Tijdens het symposium werd het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift (dod/nododo) gepresenteerd, evenals de eerste publicatie van het Genootschap: Het nonsensgedicht Jabberwocky van Lewis Carroll in een nieuwe Nederlandse, zest bestaande Nederlandse, twee Afrikaanse vertalingen, met begeleidend essay.

Beide publicaties kunnen bij het genootschap worden besteld via de Webwinkel.

Doelstelling:

Het Lewis Carroll Genootschap stelt zich ten doel het contact te bevorderen tussen personen en instanties, in het bijzonder in Nederland en Vlaanderen, die belangstelling hebben voor leven en werk, in de meest uitgebreide zin, van Charles Lutwidge Dodgson oftewel Lewis Carroll.

Het Genootschap wil een platform bieden aan eenieder die zich met dit onderwerp bezighoudt, door het verspreiden van publicaties (op papier of online), het uitwisselen van gegevens met zustergenootschappen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, het organiseren van tentoonstellingen en lezingen, het publiceren van een nieuwsbrief, het onderhouden van een website en het tenminste eenmaal per jaar beleggen van een feestelijke jaarvergadering c.q. culturele bijeenkomst.

De voertaal in het Genootschap zal in het algemeen Nederlands zijn, maar publicaties kunnen ook in het Engels zijn. Vanwege de Engelstalige oriëntatie van de enige andere Lewis Carroll Society in Europa, acht het Lewis Carroll Genootschap het mede tot zijn taak aandacht te besteden aan de receptie van Lewis Carroll op het Europese continent.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten? Meld je belangstelling op het adres: info@lewiscarrollgenootschap.nl