Home

Rabbit
Jabberwocky
Humpty Dumpty

Welkom!

Welkom op de website van het Lewis Carroll Genootschap. Het Genootschap is opgericht in 1976; na een slapend bestaan van ruim 30 jaar vonden we het tijd om het nieuw leven in te blazen.

Nieuws:

4e symposium

Het 4e symposium van het Lewis Carroll Genootschap zal plaatsvinden op vrijdag 7 februari 2020 van 10.30 tot 17 uur.

De locatie is: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht. Dat is op loopafstand van het Centraal Station.

Nadere informatie volgt. De toegang is gratis.

Doelstelling:

Het Lewis Carroll Genootschap stelt zich ten doel het contact te bevorderen tussen personen en instanties, in het bijzonder in Nederland en Vlaanderen, die belangstelling hebben voor leven en werk, in de meest uitgebreide zin, van Charles Lutwidge Dodgson oftewel Lewis Carroll.

Het Genootschap wil een platform bieden aan eenieder die zich met dit onderwerp bezighoudt, door het verspreiden van publicaties (op papier of online), het uitwisselen van gegevens met zustergenootschappen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, het organiseren van tentoonstellingen en lezingen, het publiceren van een nieuwsbrief, het onderhouden van een website en het tenminste eenmaal per jaar beleggen van een feestelijke jaarvergadering c.q. culturele bijeenkomst.

De voertaal in het Genootschap zal in het algemeen Nederlands zijn, maar publicaties kunnen ook in het Engels zijn. Vanwege de Engelstalige oriëntatie van de enige andere Lewis Carroll Society in Europa, acht het Lewis Carroll Genootschap het mede tot zijn taak aandacht te besteden aan de receptie van Lewis Carroll op het Europese continent.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten? Vul hieronder je e-mailadres in!