Scroll Top

Begroting 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In de bestuursvergadering van 10 december 2019 is de begroting voor 2020 vastgesteld.

Bij de enquête en de brainstorm-bijeenkomst is gebleken dat de vrienden een groot belang hechten aan het symposium en de communicatie binnen het genootschap via de website en een uitgebreide nieuwsbrief. Ten behoeve van de communicatie is inmiddels het online magazine Phlizz gestart.

De kosten van Phlizz zijn na de eenmalige startkosten in 2019 (vrijwel) nihil.

Het blijkt niet mogelijk een gratis zaal te vinden t.b.v. het symposium op een goed bereikbare locatie. In de begroting is daar rekening mee gehouden. Dat betekent wel dat er minder geld beschikbaar is voor dodo/nododo, dat een doelgroep heeft die breder is dan de vrienden van het genootschap.

De begroting ziet er als volgt uit.

Inkomsten Uitgaven
Vrienden 1500 Symposium 500
Verkoop Jabberwocky 140 Hosting website 150
Kosten bank/webshop 125
Portokosten 250
dodo/nododo #3 550
Overschot 65
Totaal 1640   1640

[print_button]