Scroll Top

Boekenmarkt en -verkoop

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Dordtse Boekenmarkt en boekenverkoop
Onder het tegenwoordig gebruikelijke voorbehoud vindt op 3 juli a.s. de Dordtse boekenmarkt plaats. Het is onze bedoeling om daar, evenals een aantal jaren geleden, weer aan deel te nemen. Vind je het leuk om mee te doen bij de bemensing van de stand? Laat het ons weten.
Wat de boekenverkoop betreft: ons genootschap krijgt af en toe boekencollecties aangeboden die wij dan voor een aantrekkelijke prijs kunnen verkopen waarbij onze vrienden uiteraard voorrang hebben. Daarmee is uiteraard wat organisatie en logistiek gemoeid en het huidige bestuur ziet daar naast de werkzaamheden die al worden verricht, geen gelegenheid toe. Enige hulp hierbij is dus welkom. Neem contact met ons op als je hierbij wilt helpen via info@lewiscarrolgenootschap.nl.

[print_button]