Scroll Top

Curieuze Carrollachtige – adepten/verwijzingen I

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Als je, net als ik, al geruime tijd Carroll gerelateerde boeken, geschriften, brochures en pamfletten verzamelt, kom je soms vreemde dingen tegen. De ene keer bestaat er een (zeer) verre verwantschap met Alice en/of Lewis Carroll, de andere keer ligt die verwantschap meer voor de hand. Onder het kopje “Curieuze Carrollachtige adepten/verwijzingen” zal ik in de komende uitgaven van Phlizz er een aantal van uitlichten, die in Nederland zijn verschenen.

Alice en de Tovertuin

Veel titels met Alice, die verwijzen naar Alice in Wonderland, ben ik in de loop der jaren wel tegen gekomen, maar een titel “Alice en de Tovertuin” tot voor kort nog niet. Het handelt hierbij om een pamflet, uitgegeven door de Amerikaanse christelijke organisatie (sekte?) “Children of God” (Kinderen Gods), eens geleid door Mozes David, alias David Berg. Het volgende ontleen ik uit Wikipedia:

David Berg (ook bekend als: King David, Mo, Moses David, Vader David of Vader of opa voor leden van de Children of God) is de oprichter van de organisatie Children of God, die later beter bekend werd als “The Family” in 1968.

David Berg stond ook bekend als voorspeller van het einde van de wereld, maar elke keer dat hij zulke voorspellingen had gedaan kwamen ze niet uit. De bekendste voorspelling is wel dat een komeet de aarde zou raken en Amerika zou vernietigen in 1973 of 1974. Ook voorspelde hij de wederopstanding van Jezus in 1993.

David Berg stierf in 1994 op 75-jarige leeftijd en werd begraven in Portugal. Een tijdje later zijn zijn overblijfselen verbrand. De organisatie wordt op dit moment geleid door zijn weduwe Karin Zerby, zijn tweede vrouw, met wie hij in augustus 1969 trouwde. Deze vrouw wordt door leden van The Family aangesproken als Mom Maria.

Zie voor verdere informatie: Children of God – Wikipedia

De oorspronkelijke titel van dit pamflet nummer 290 van 4 december 1972 (copyright 1974?) is  “Alice and the Magic Garden” en vertaald door een zekere  Ruth. Het pamflet van 14×21 cm bestaat uit 14 bladzijden en 15 zwart-wit pentekeningen, waarvan 4 op paginagrootte.  De aanleiding tot dit verhaal is een onenigheid in een bepaalde kolonie oftewel een buitenlandse afdeling van de oorspronkelijke Amerikaanse sekte. Ik krijg niet de indruk dat deze sekte momenteel (2021) in Nederland nog actief is.

In dit verhaal van 74 verzen vertelt de profeet van God, Mozes David, het sprookje of zijn visioen (dat is mij niet helemaal duidelijk) van Alice en de Tovertuin. En zoals in veel sprookjes wordt de moraliserende toon uitvoerig aan het einde in 23 verzen gehanteerd om de betekenis van het sprookje of de droom of het visioen te beschrijven.

Waarschijnlijk heeft Mozes David de oorspronkelijke “Alice” nooit gelezen, omdat dit sprookje geen enkele raakvlak heeft met het boek Alice in Wonderland, behalve dat in vers 7 Alice in Wonderland aangehaald wordt. Het heeft weinig zin om dit sprookje van de “evangelische” Alice te beschrijven, omdat er verder  geen verwijzingen naar Wonderland of Spiegelland zijn, behalve dan dat een tuin een grote rol speelt. Het is mij een raadsel waarom de eerste (of gedeelte van een) zin van een vers in hoofdletters en onderstreept staat. Misschien typisch het gedrag van een “volksmenner”. Afijn het blijft een curieus blaadje.

In het Engelse taalgebied zijn er meerdere verwijzingen naar een evangelische Alice, zoals de 28-delige serie “Alice in Bibleland” uit de jaren 80 van de vorige eeuw van Alice Joyce Davidson en het boek Alice in Bibleland uit 1953 van George Wills. Beide boeken, uitgegeven in de Verenigde Staten, beschrijven de belevenissen en/of verwarringen van een Alice die de bijbel leest. In de serie is Alice een jaar of 6. In het andere boek is Alice een jaar of 12. Maar ongetwijfeld zullen er meer christelijke of evangelische Alice-verwijzingen in het Engelse taalgebied zijn.

[print_button]