Scroll Top

De facsimile van Lize

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Al eerder maakten we melding van het plan om een facsimile uit te brengen van Lize’s Avonturen in het Wonderland, de eerste Nederlandse bewerking (uit ca. 1875) van Alice’s Adventures in Wonderland.

De voorbereidingen hiervoor zijn vergevorderd. De twee begeleidende essays (over de achtergrond van de oorspronkelijke uitgave en de vertaling) zijn inmiddels gereed, met dank aan de auteurs Henri Ruizenaar en Casper Schuckink Kool. Op dit moment wordt gewerkt aan de vormgeving.

De presentatie zou in beginsel later dit jaar kunnen plaatsvinden. We zien in de presentatie ook een goede gelegenheid voor een ontmoeting met onze Britse collega’s.  Maar uiteraard is een en ander nog afhankelijk van de corona-beperkingen. Nadere mededelingen volgen.

[print_button]