Scroll Top

De financiën in 2019

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Tijdens het symposium heeft het bestuur een globaal financieel overzicht over 2019 gepresenteerd. Dit geven we hieronder kort weer (in euro’s).

Inkomsten Uitgaven
Vriendenbijdragen 1.700 Symposium 230
Boekenverkoop 40 dodo/nododo 650
Verkoop Jabberwocky 270 Startkosten Phlizz 450
Organisatiekosten 470
Voorbereiding 120
Totaal 2.010   1.920

Er was dus een positief resultaat van € 90.
Mede dankzij donaties in voorgaande jaren bedroeg het banksaldo op 1 januari 2020 € 1.605.

Binnenkort zullen op de website een jaarverslag en een volledige jaarrekening worden gepubliceerd. Daarmee voldoen we aan de eisen voor ANBI-stichtingen.

[print_button]