Scroll Top

De financiën in 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In onderstaand overzicht is kort weergegeven hoe het genootschap in 2020 de vriendenbijdragen heeft besteed.

 

Inkomsten                                                                Uitgaven

 

Vriendenbijdragen                € 1.591            Symposium                               €    533

Verkoop eigen publicaties    €   138             Phlizz                                        €    287

Boekenverkoop                      €  103             Organisatiekosten                   €    504

 

Totaal                                      € 1.832            Totaal                                       € 1.324

 

Er was dus een positief resultaat van € 508.

Mede dankzij donaties in eerdere jaren was het banksaldo op 1 januari 2021 € 1.992.

Binnenkort zullen op de website een jaarverslag en een volledige jaarrekening worden gepubliceerd. Daarmee voldoen we aan de eisen voor ANB-stichtingen.

[print_button]