De financiën in 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In onderstaand overzicht is kort weergegeven hoe het genootschap in 2020 de vriendenbijdragen heeft besteed.

 

Inkomsten                                                                Uitgaven

 

Vriendenbijdragen                € 1.591            Symposium                               €    533

Verkoop eigen publicaties    €   138             Phlizz                                        €    287

Boekenverkoop                      €  103             Organisatiekosten                   €    504

 

Totaal                                      € 1.832            Totaal                                       € 1.324

 

Er was dus een positief resultaat van € 508.

Mede dankzij donaties in eerdere jaren was het banksaldo op 1 januari 2021 € 1.992.

Binnenkort zullen op de website een jaarverslag en een volledige jaarrekening worden gepubliceerd. Daarmee voldoen we aan de eisen voor ANB-stichtingen.

[print_button]