Scroll Top

De Quiz van het symposium

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Hieronder zijn de vragen van de quiz weergegeven, die ik samenstelde voor het zesde symposium. Om niet meteen alles weg te geven staan de antwoorden pas aan het eind van de quiz, zodat iedereen eerst een gokje kan wagen. De gekozen fragmenten zijn van de volgende vier vertalers: Kossman & Reedijk, Eelke de Jong, Nicolaas Matsier en Sofia Engelsman. Incidenteel kan het voorkomen dat meerdere vertalers hebben gekozen voor dezelfde bewoordingen. Ik vraag naar een vertaler, maar het kunnen er dus ook twee zijn, waarbij Kossman & Reedijk als een vertaler geldt.

Hoofdstuk 1 – Down the rabbit-hole

1. Van wie is deze vertaling?
Ze had genoeg spannende verhaaltjes gelezen over kinderen die zich gebrand hadden, die waren opgegeten door wilde beesten, of andere onaangename dingen hadden meegemaakt. En dat alleen omdat ze de simpele regels die ze van hun vriendjes hadden geleerd maar niet konden onthouden gebruikt hier de titel ‘Het konijn achterna’?

2. Als Alice door het konijnenhol valt vraagt ze zich af waar ze terechtkomt. Wie gebruikt hierbij de ‘Antipatiën’?

Hoofdstuk 2 – The pool of tears

3. Drie van de vier vertalers gebruiken het woord ‘telescoop’ als Alice voor de eerste keer groeit. Eén gebruikt echter het woord ‘verrekijker’. Wie is dat?

4. Als Alice haar verbazing uit roept zij “Hoe raarder, hoe raarder! Wie koos voor deze vertaling?

Hoofdstuk 3 – A caucus-race and a long tale

5. Het hondje van de boer is heel duur. Volgens welke vertaler is het wel 500 gulden waard?

6. Van wie is deze vertaling van de muizenstaart?
De kat sprak tot de muis die hij tegenkwam in huis: ‘Vooruit, mee, naar de rechter, ik klaag je aan. En stribbel niet tegen, ’t is nu kwart over negen, we gaan!’ Toen sprak de muis tot dat geboefte: ‘Mijnheer, ‘k heb geen behoefte aan een uitspraak van de rechter, wat heb ik misdaan?’ ‘Dat is niet te tellen,’ zei die blazende felle, ‘laat maar over aan mij; rechter, advocaat, ik ben allebei’ En wat ze hem gaf was de doodstraf.

Hoofdstuk 4 – The rabbit sends in a little bill

7. Als het konijn denkt dat Alice het dienstmeisje is noemt hij haar Mary Ann, wie vertaalt deze naam met Marjan?

8. Welke vertaler stuurt ‘Piet” de schoorsteen in?

Hoofdstuk 5 – Advice from a caterpillar

9. “Niet boos worden” zei de rups.
Wie koos voor deze vertaling?

10. Van wie is deze vertaling?
Je bent oud, zei de jongen, en ik dacht heus
Dat je ogen niet scherp meer waren.
Maar je hield net een paling op je neus.
Komt handigheid soms met de jaren?
Toen sprak zijn vader: Zeg, al dat gevraag.
Wat denk je nou eigenlijk wel?
Dat ik niets beters te doen heb vandaag?
Ga weg, anders krijg je een lel.

Hoofdstuk 6 – Pig and pepper

11. Er is één vertaler die de Cheshire cat geen naam geeft en op de vraag van Alice waarom dat de kat grijnst schrijft: “Daarom! Dat is de enige reden!”

12. Van wie is deze vertaling:
Wees streng voor uwen kleinen zoon
en sla hem als hij niest,
hij plaagt en treitert u gewoon
en doet wat hij verkiest.

Hoofdstuk 7 – A mad tea-party

13. Wie vertaalt the Dormouse als enige met ‘de Mafmuis’?

14. Bij welke vertaler wonen de zusjes in een suikerwaterput?

Hoofdstuk 8 – The Queen’s croquet-ground

15. Twee moest onthoofd worden omdat hij de kokkin tulpenbollen had gebracht in plaats van uien. Welke vertaler koos voor de kokkin?

16. Als de koningin met haar gevolg eraan komt worden de kinderen als volgt beschreven:
“Na hen kwamen de koningskinderen; het waren er tien en de lieve kleintjes kwamen vrolijk hand in hand aanspringen al weer twee aan twee; zij waren opgeschikt met harten.” Van wie is deze vertaling?

Hoofdstuk 9 – The mock turtle’s story

17. Tijdens de wandeling met Alice zegt de hertogin: En de moraal daarvan is: “Let op de geest en de letter let op zichzelf”. Van wie is deze vertaling?

18. Wie had het over meester Scheldpad (omdat hij altijd zo schold)?

Hoofdstuk 10 – The lobster-quadrille

19. Er is één vertaler die het niet over een kreeftenquadrille of dans heeft, maar over een zeekrab? Wie is dit?

20. Van wie is deze vertaling?
Prachtige soep, wie geeft om vis
of vlees of wat er verder is.
In rijen staan ze op de stoep
voor een bord vol prachtige soep.
Prachtige soep.

Hoofdstuk 11 – Who stole the tarts?

21. Wie van de vertalers heeft het over gebakjes i.p.v. taartjes?

22. In getuigenbank worden de data opgeteld. Bij welke vertaler worden de uitkomsten omgezet in centimeter en deciliter?

Hoofdstuk 12 – Alice’s evidence

23. Van wie is deze vertaling?
Begin bij het begin, zei de Koning plechtig en ga door tot je bij het eind bent; hou dan op.

24. Wie heeft dit vertaald?
Zij hield er veel van, maar hield dit
voor altijd toch geheim,
slechts mij en u en niemand meer
mag dit ontsluierd zijn.

25. Wie heeft deze laatste scene als volgt geformuleerd?
Wat kunnen jullie me nou maken? zei Alice. Jullie zijn maar een pak kaarten.

Bonusvraag

26. Behalve Tenniel zijn er nog veel meer illustratoren van de Aliceboeken. Wie maakte deze illustratie?

 1. Sofia Engelsman
 2. Kossmann & Reedijk en Nicolaas Matsier
 3. Kossmann & Reedijk
 4. Kossmann & Reedijk en Elke de Jong
 5. Nicolaas Matsier
 6. Eelke de Jong
 7. Nicolaas Matsier en Elke de Jong
 8. Eelke de Jong
 9. Sofia Engelsman
 10. Sofia Engelsman
 11. Eelke de Jong
 12. Kossmann & Reedijk
 13. Sofia Engelsman (de rest kiest voor ‘zevenslaper’)
 14. Nicolaas Matsier en Sofia Engelsman
 15. Sofia Engelsman
 16. Kossmann & Reedijk ( de rest kiest voor ‘huppelen’)
 17. Nicolaas Matsier
 18. Nicolaas Matsier
 19. Kossmann & Reedijk
 20. Sofia Engelsman
 21. Kossmann & Reedijk
 22. Sofia Engelsman
 23. Nicolaas MNatsier
 24. Eelke de Jong
 25. Sofia Engelsman
 26. Anthony Browne

[print_button]