Scroll Top

De uitslag van de enquête

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Na het symposium van 22 september jl. heeft het bestuur een enquête gestuurd naar de vrienden van het genootschap om een reactie te vragen op het symposium en andere activiteiten van het genootschap.
Er zijn 45 personen aangeschreven en er zijn 26 antwoorden ontvangen (58 %).

Symposium
14 van de respondenten hadden het symposium bezocht. Zij zijn tevreden over het programma, met een uitschieter naar boven (‘heel interessant’) voor de lezing van Jan-Dirk Blom over het Alice in Wonderland-syndroom.
Men is tevreden over de locatie (Gasthuiskapel in Zaltbommel), al vinden enkelen de ligging ongunstig. Dit wordt ook door drie personen opgegeven als de reden waarom men niet naar het symposium kwam.
Het bestuur heeft zich n.a.v. de enquête nogmaals beraden over de locatie van het symposium. De kosten van een adequate zaal op een meer centrale locatie zijn echter zo hoog dat de voorkeur blijft uitgaan naar de Gasthuiskapel in Zaltbommel.

Het genootschap
Op de vraag “Wat vindt u van het genootschap?” werd als volgt geantwoord (het was mogelijk meerdere antwoorden aan te vinken):

Duidelijke meerwaarde 46 %
Nuttige kennisbank 70 %
Gewoon heel leuk 77 %
Fijne ontmoetingsplek 54 %

Het online magazine Phlizz werd door allen als (heel) goed beoordeeld. 15 % leest alles, de rest maakt een eigen selectie.

Maar liefst 10 respondenten gaven aan wel iets voor het genootschap te willen betekenen. Met elk van hen is/wordt persoonlijk contact opgenomen.

Suggesties
Een selectie uit de persoonlijk suggesties:

– Een gezamenlijke reis naar bijv. Oxford
– Een tentoonstelling
– Meer bijeenkomsten.

Met betrekking tot de nieuwe activiteiten: recent is een activiteitencommissie gestart (zie ook elders in deze Phlizz). De suggesties zijn bijzonder welkom, maar er is een minstens even grote behoefte aan menskracht om de voorgestelde activiteiten te organiseren. Wellicht komen hiervoor mogelijkheden uit de contacten met de vrienden die gemeld hebben actief te willen worden.

[print_button]