Scroll Top

Dodgson versus Carroll: werken aan een boek in wording

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Toen vorig jaar tijdens het symposium het plan voor een Nederlandstalig boek over Lewis Carroll toegelicht werd, ontstond er een stevige discussie. In die discussie stonden twee onderwerpen centraal: kritiek op het idee om een Nederlandstalige biografie te schrijven (want zo werd het boek in eerste instantie gepresenteerd) en het pleidooi om te overwegen meer aandacht te besteden aan Lewis Carroll en/in Nederland.

Huiswerk voor initiatiefnemer Bas Savenije, maar ook voor de al benaderde schrijvers. Zoveel huiswerk dat er in de loop van het jaar een brainstormteam ontstond om over de opzet van het boek na te denken. Een proces dat aanvankelijk parallel liep aan het schrijven en bespreken van afzonderlijke hoofdstukken, maar toen duidelijk werd dat de ideeën in ontwikkeling invloed zouden hebben op de uiteindelijke teksten, kreeg het nadenken over de opzet van het boek voorrang.
Behalve de vragen die tijdens het symposium gesteld werden:
• wat betekent het als je een boek een biografie noemt?
• ligt een Nederlandstalige biografie voor de hand?
• is er een biografie die voor vertaling in aanmerking komt?
• zijn wij als Lewis Carroll Genootschap in staat om een biografie te schrijven?

bogen we (Bas, Henk, Lenny, Mikos, Judith en ik) ons ook over de volgende vragen:
• voor wie maken we dit boek?
• wat weten die mensen en wat willen die mensen weten?
• wat kunnen we specifiek over Nederland toevoegen aan wat er al gepubliceerd is? (met Alice in Verbazië van Nicolaas Matsier en Het wonderland van Lewis Carroll als speciale referentiekaders)

want een boek maken is één, een boek in de markt zetten, is iets anders. En een boek schrijven voor alleen de leden van het Lewis Carroll Genootschap is een te riskante financiële onderneming.
Al vrij snel lieten we het idee varen dat het een biografie zou moeten heten. Het boek waar aan gewerkt was, was geen biografie, maar een monografie. En we waren het er ook al snel over eens dat een substantieel deel van het boek over Carroll en/in Nederland moet gaan.
In onze gesprekken hadden we het nu eens over Charles Lutwidge Dodgson en dan weer over Lewis Carroll. Terwijl uit de research die we voor de diverse onderwerpen deden steeds duidelijker werd dat de verschillen en overeenkomsten tussen Dodgson en Carroll ook een ordenend principe in het boek zouden kunnen worden.
Er is voor Charles Lutwidge Dodgson een leven voor en een leven nadat hij ook Lewis Carroll werd, maar de een kan vanaf 1856 niet meer zonder de ander.
Het is interessant na te gaan hoe Dodgson/Carroll zelf omging met het zijn van een privé en een publiek persoon en dat te vergelijken met hoe er in de literatuur over Charles Lutwidge Dodgson/Lewis Carroll geschreven wordt over de wisselwerking tussen beide identiteiten.
Voor het boek vertaalden we dat onderscheid tussen:
• de man: Charles Lutwidge Dodgson
• de schrijver: Lewis Carroll
• de invloed van de man op de schrijver v.v.: Dodgson/Carroll

Onderscheid maken tussen Charles Lutwidge Dodgson en Lewis Carroll is maar ten dele mogelijk. Vandaar dat het het deel over Dodgson/Carroll aan de hand van de te bespreken onderwerpen gaat over vragen als:
• wat maakt dat sprake is van scheiding/overlap?
• in hoeverre overvleugelt de ene identiteit de andere?
• in welke mate zetten Dodgson/Carroll die andere identiteit in om succes te behalen?
• in welke mate stuurden anderen tijdens zijn leven of na zijn dood aan op scheiding van of wisselwerking tussen beide identiteiten en of dit terecht is?

Het boek waar we aan werken – dat zowel interessant moet zijn voor mensen die al het nodige weten, maar ook door leken gelezen moet kunnen worden, wordt uiteindelijk een boek in vier delen, het vierde deel gaat over Charles Lutwidge Dodgson en Lewis Carroll en/in Nederland.

Om onderwerpen waarover de meningen verschillen van meerdere kanten te belichten,  aspecten die onderbelicht gebleven zijn nog wat extra aan te zetten en het Nederlandse karakter van het boek te versterken, is het de bedoeling om een aantal interviews in het boek op te nemen met ‘bekende’ Nederlanders die ‘iets’ met Dodgson/Carroll en hun werk hebben.
Het schema bevat een globaal overzicht van het boek in wording.

Wilt u meewerken: voor de dikgedrukte onderwerpen/hoofdstukken met (…) zoeken we nog schrijvers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende (wr6966@telfort.nl) of info@lewiscarrollgenootschap.nl.”

Een deadline hebben we nog niet vastgesteld. We realiseren ons dat het een ambitieus project is.

[print_button]