Scroll Top

Een gezamenlijke reis naar Londen

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Niet voor de eerste keer werd tijdens het symposium de suggestie gedaan voor een gezamenlijke reis naar London. Daarbij werd nu de link gelegd met de tentoonstelling die later dit jaar te zien is in het Victoria & Albert Museum. Ook een ontmoeting met de Britse collega’s en een mogelijke koppeling met Alice’s Day in Oxford kwamen aan de orde.
Toegezegd is dat het bestuur hiertoe initiatief zou nemen. Om het organisatiewerk te beperken zouden alleen de activiteiten in Londen (en eventueel Oxford) gezamenlijk gepland worden en zou ieder zijn eigen reis en verblijf regelen.
Vanwege de reisbeperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, hebben we dit initiatief nog maar even uitgesteld.

[print_button]