Scroll Top

Een Nederlandstalige biografie van Lewis Carroll

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Eerder dit jaar startte de nieuwe serie Phlizz, met een boek over de logica van Lewis Carroll en de relatie daarvan met de Alice-boeken. Het doel van deze serie is om de persoon en het werk van Lewis Carroll meer bekendheid te geven in het Nederlands taalgebied. Eén van de ideeën voor een nieuwe publicatie in deze reeks is een Nederlandstalige biografie van Lewis Carroll.

Aanpak
Omdat het schrijven van zo’n biografie een aanzienlijke klus is, en zowel kennis als nadere studie vraagt, willen we er een samenwerkingsproject van maken. Er is een werkgroep samengesteld die de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de bibliografie op zich zal nemen. Deze groep bestaat uit Lenny de Rooy, Bas Savenije, Mikos Teuben en Henk van Viegen.

Het is echter niet de bedoeling dat deze groep zelf ook de gehele biografie gaat schrijven. De werkgroep zorgt voor de aansturing en het schrijven van enkele van de hoofdstukken; daarnaast zoeken we aanvullende auteurs die bereid zijn om de andere hoofdstukken op zich te nemen. We zullen de auteurs benaderen op basis van hun kennis en, indien nodig, de bereidheid zich verder in het betreffende onderwerp te verdiepen.
Voor het schrijven van de meeste stukken kunnen bestaande Engelstalige biografieën als input dienen (waarbij uiteraard alle bronnen expliciet zullen worden vermeld).

Om samenhang in het geheel te garanderen zal, zodra de afzonderlijke hoofdstukken gereed zijn, een eindredacteur de stukken in een uniforme stijl brengen en zorgen voor een goede inhoudelijke samenhang. De inhoud van de hoofdstukken blijft de verantwoordelijkheid van de auteurs, zij worden ook als zodanig vermeld en behouden het (intellectuele) auteursrecht.

De mogelijkheid bestaat om een aangeleverde tekst, voorafgaand aan publicatie van de biografie, alvast te publiceren in het online magazine Phlizz.

Stappen
De werkgroep heeft inmiddels een (voorlopige) inhoudsopgave gemaakt, met een indicatie van inhoud en omvang. Deze inhoudsopgave beslaat drie aspecten:

 1. Carrolls leven
 2. Zijn werk
 3. Bijzondere thema’s

De “bijzondere thema’s” zijn onderwerpen m.b.t. Carrolls leven die af en toe opduiken als speculatie en waarvoor onderzoek geen definitief uitsluitsel heeft kunnen geven. Onder het kopje ‘De inhoud’ verderop in dit stuk, vind je een verder uitgewerkte inhoudsopgave.

We zijn momenteel bezig met stap 2: het selecteren van onderdelen van de biografie waarvoor al een voor de hand liggend auteur in ons midden is. Dat kan zijn naar aanleiding van eerdere publicaties (bijvoorbeeld in Phlizz) of op basis van bij de werkgroep bekende deskundigheid, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het overzicht van vrienden op de website. De werkgroep benadert deze personen met de vraag of zij aan de biografie in de geschetste opzet willen meewerken.

Stap 3 wordt het zoeken van aanvullende auteurs, die bereid zijn te werken aan de dan nog niet toegekende hoofstukken en daarvoor de benodigde studie willen ondernemen.

Stap 4 wordt het zoeken van een eindredacteur en één of twee meelezers/adviseurs, die met name zorgdragen voor de kwaliteit van de biografie.

Het voorlopige tijdschema is:

– inleveren teksten: 1 april 2022;
– publicatie: januari 2023.

De inhoud
De voorlopige inhoudsopgave van de biografie is als volgt:

I Leven (max. 4000 woorden per hoofdstuk)

 1. Jeugd
  De jaren tot het begin van zijn studie in Oxford.
 2. Christ Church
  Beschrijving van zijn verblijf in Oxford en zijn relatie met Christ Church, van het begin tot zijn dood: zijn werk, zijn rol in Christ Church, zijn pamfletten.
 3. De Liddells
  Zijn contacten met de familie Liddell, van het begin tot het verbreken ervan, met bijzondere aandacht voor zijn relatie met Alice.
 4. Na Alice
  Zijn leven na het verbreken van de relatie met de Liddells tot het beëindigen van zijn docentschap.
 5. Laatste jaren
  Zijn leven vanaf het beëindigen van zijn docentschap tot zijn dood.
 6. Sociaal leven
  Beschrijving van zijn sociaal leven vanaf zijn komst in Oxford; contacten buiten zijn werk voor Christ Church, vriendschappen, child friends, theaterbezoek e.d.
 7. “Afterlife”
  Een indruk van wat er zoal gebeurd is met zijn ‘nalatenschap’, zowel in overdrachtelijke zin (de kijk op zijn persoon) als zijn werk (receptie, nieuwe interpretaties, verwijzingen).
 8. Algemene afsluiting over Carrolls veelzijdigheid

II Werk (max. 3000 woorden per hoofdstuk)
Hoofdstukken met een karakteristiek van zijn literaire werken en van zijn belangrijkste overige activiteiten:

 1. Alice’s Adventures in Wonderland
 2. Through the Looking-Glass
 3. The Hunting of the Snark
 4. Sylvie & Bruno
 5. Poëzie
 6. Fotografie
 7. Wiskunde
 8. Logica
 9. Puzzels

III.  Bijzondere thema’s (max. 2000 woorden per thema)

 1. Dagboekhiaten/verbreken van de relatie met de Liddells
 2. Child friends en vermeende pedofilie
 3. Drugsgebruik ?
 4. Alice-in-Wonderland syndroom

Auteurs
Op dit moment zijn al auteurs gevonden voor de volgende hoofdstukken:

 • Sectie I: hfdst. 5
 • Sectie II: hfdst. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9
 • Sectie III: hfdst. 1, 3

Dat wil zeggen dat we nog op zoek zijn naar auteurs voor vrijwel alle hoofdstukken over zijn leven (behalve zijn laatste jaren), voor ‘The Hunting of the Snark’ (hoofdstuk II.3), voor Poëzie (hoofdstuk II.5) en voor het thema Childfriends (III.2).

Meehelpen?
Ben je bekend met één van de genoemde aspecten van Carrolls leven en werk en zou je een bijdrage willen leveren aan de biografie? Neem dan contact op met de werkgroep via info@lewiscarrollgenootschap.nl!

[print_button]