Scroll Top

Een nieuw beleidsplan

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Een nieuw beleidsplan

 

Het bestuur

Het bestuur van het genootschap heeft de voornemens voor de komende jaren vastgelegd in een nieuwe versie van het beleidsplan. Op de website stond al enige tijd een beleidsplan 2018 – 2020. Dit is nu geactualiseerd, in lijn met de bespreking van de plannen op het recente symposium.

De doelstelling van het genootschap is ongewijzigd:

“Het Lewis Carroll Genootschap stelt zich ten doel het contact te bevorderen tussen personen en instanties, in het bijzonder in Nederland en Vlaanderen, die belangstelling hebben voor leven en werk, in de meest uitgebreide zin, van Charles Lutwidge Dodgson oftewel Lewis Carroll. Het Genootschap wil een platform bieden aan eenieder die zich met dit onderwerp bezighoudt, door het verspreiden van publicaties (op papier of online), het uitwisselen van gegevens met zustergenootschappen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, het organiseren van tentoonstellingen en lezingen, het publiceren van een tijdschrift en een nieuwsbrief, het onderhouden van een website en het tenminste eenmaal per jaar beleggen van een bijeenkomst.”

De belangrijkste geplande activiteiten zijn:

  • Het samenstellen van een overzicht van alle materiaal, in het Nederlands dan wel in het Nederlands taalgebied geproduceerd of uitgegeven, dat betrekking heeft op het leven en werk van Lewis Carroll.
  • Het organiseren van een jaarlijks symposium.
  • Het uitbrengen van het online magazine.
  • Het uitgeven van publicaties in de nieuwe reeks Phlizz, met in ieder geval een Nederlandstalige biografie van Lewis Carroll. Nieuwe initiatieven/ideeën zijn welkom.
  • Communicatie met en tussen de vrienden en andere geïnteresseerden via Phlizz, de website en facebook.
  • Het versterken van de internationale contacten.

Het Beleidsplan 2022-2025 is te vinden op de website: https://lewiscarrollgenootschap.nl/wp-content/uploads/2021/12/LCG-Beleidsplan-december-2021.pdf

Met het opnemen van dit plan op de website voldoen wij tevens aan de voorwaarden voor de ANBI-status.

[print_button]