Scroll Top

Honi soit qui mal y pense

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In de kwartierstaat van Charles Dodgson kwam ik tegen dat hij afstamt van Koning Edward III. In de kwartierstaat van Alice Liddell zag ik dat ook zij afstamt van Edward III. Laat dit nu de koning zijn die de The Most Noble Order of the Garter, de hoogste Britse ridderorde, heeft ingesteld. Volgens de overlevering zou Edward III de afgevallen kousenband van een dame hebben opgeraapt en, daar dit een nogal intiem accessoire is, zou hij (in het Oudfrans) erbij gezegd hebben: “Honi soit qui mal y pense”, of vrij vertaald: “Schande over wie er kwaad van denkt”. Mag dit, behalve als devies voor de orde, ook gelden voor de vriendschap tussen Dodgson en Alice Liddell? Ik vind van wel.

[print_button]