Scroll Top

Boekbespreking: Humpty Dumpty

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Humpty Dumpty met een vlekje              

In het eerste nummer van Phlizz betoogde Casper Schuckink Kool dat de charme van het verzamelen aanzienlijk is gereduceerd door de komst van het internet. Ik heb geen behoefte om dat te weerspreken. Ik constateer wel dat er iets voor teruggekomen is, zij het dat de compenserende waarde nogal beperkt is.
Ik krijg met enige regelmaat attenderingen op nieuwe uitgaven waar ik niet naar op zoek was, die ook niet echt in mijn verzamelprofiel passen, maar die op een of andere manier door hun curieuze karakter toch mijn nieuwsgierigheid wekken. Het gaat daarbij eigenlijk niet zozeer om verzamelen maar meer om een ongerichte verrassing met enige relatie met Lewis Carroll.  Zo werd ik de min of meer gelukkige bezitter van een logica-leerboekje waarin wordt beweerd dat Lewis Carroll in werkelijkheid  Nathaniel Dodgson heette en van een uitgave van The Game of Logic waarin de diagrammen zijn verprutst tot een curieuze en onlogische verzameling lijnen.

Dit keer werd ik attent gemaakt op een klein boekje dat als titel Humpty Dumpty vermeldt en als auteur Lewis Carroll. Uitgever Createspace Independent Publishing Platform. Aangeboden door Bol.com.

Als productbeschrijving is de volgende informatie te vinden.

Ik kon het niet laten. Bestellen dus.
Het bleek een via printing on demand uitgegeven werkje, 28 pagina’s met grote letters, waarin de doorlopende tekst niet alleen verhaalt over het wel en wee van een mannetje in de vorm van een ei, maar ook instructies bevat voor het plaatsen van illustraties. De illustraties zelf ontbreken echter.
Onderstaande afbeeldingen van de pagina’s 20 en 22 geven een indruk van het resultaat.

Nu vertoont mijn kennis over Lewis Carroll zeker hiaten, zoals al bleek bij de quiz op het recente symposium. Maar het leek mij toch best onwaarschijnlijk dat de tekst, zelfs zonder de voor de drukker bedoelde instructies, van Lewis Carroll afkomstig zou zijn.  Enig speurwerk leverde mij op dat de inhoud (zonder de instructies) afkomstig was van een werkje met de titel Denslow’s Humpty Dumpty. Adapted and Illustrated by W.W. Denslow. Het is uitgegeven door G.W. Dillingham Company, Publishers, New York. Jaar van uitgave 1903, 12 pagina’s, oorspronkelijke prijs 25 cent. Gelukkig bevat dit boekje wel illustraties.

Het verhaal gaat over een mannetje in de vorm van een ei dat zich ongelukkig voelt vanwege zijn kwetsbare huid omdat deze hem verhindert om allerlei activiteiten te ondernemen. Op advies van een kip wendt hij zich tot een boerin die hem hard kookt en van een gekleurd uiterlijk voorziet, d.w.z. hij krijgt rode stippen. Daarna beleeft hij diverse avonturen;  “with a big heart in the right place, for the cheer and comfort of OTHERS”, aldus de heer Denslow.

Het mij door Bol.com geleverde boekje schrijft niet alleen de inhoud ten onrechte aan Lewis Carroll toe, maar bevat ook geen informatie over de herkomst van de tekst. De (Engelse) productbeschrijving op de site van Bol.com gaat over de geschiedenis van de figuur Humpty Dumpty maar niet over de inhoud van het boekje. Bol.com doet zijn best om daar toch nog correcte gegevens aan toe te voegen: bij de specificaties van de inhoud lees ik: “Illustraties: Nee”. Klopt. Bij de overige kenmerken staat echter: “Extra groot lettertype: Nee”. Hoezo “Nee”? Een snelle test heeft uitgewezen dat ik het zonder bril op vier meter afstand kan lezen.

Deze ervaring was voor mij overigens aanleiding de verprutste versie van The Game of Logic nog eens op te slaan (zie mijn vermelding in de 3e editie van Phlizz, “Logic games wordt logic puzzles”). Ik was er tot nu toe nog niet in geslaagd de uitgever te achterhalen, maar de belabberde vormgeving vertoont zoveel gelijkenis met mijn recente aanwinst dat ik nu zonder al te veel moeite kon vinden dat CreateSpace (onderdeel van Amazon) ook daar de uitgever van is. “Publiceer gratis e-books en paperbacks in eigen beheer” vermeldt hun site. Het is mij niet geheel duidelijk waar dat “gratis” op slaat maar voor mij is de lol er na twee keer toch wel af:  op de zwarte lijst dus. En mijn nieuwsgierigheid zal ik dus beter (proberen te) bedwingen.

[print_button]