Scroll Top

‘Logic games’ wordt ‘logic puzzles’

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Recent schafte ik bij een webwinkel het boekje Logic Games by Lewis Carroll aan. Het kostte bijna niets en de titel maakte me nieuwsgierig; de beschrijving van de webwinkel gaf geen enkele indicatie van de inhoud. Kortom, ik wilde me wel laten verrassen.
De verrassing was dubbel:

  1. Het bleek de inhoud van The Game of Logic te bevatten.
  2. Bij het printen en vermenigvuldigen was het een en ander misgegaan: alle diagrammen waren verminkt tot een onoverzichtelijke brij van horizontale en verticale streepjes. Ook de overgetypte tekst had het productieproces niet ongeschonden doorstaan.

De enige meta-informatie in het boekje zelf luidt als volgt:  “This ebook was created with BackTypo (http://backtypo.com) by Simplicissimus Book Farm.”

Ter illustratie hierbij drie afbeeldingen:

  • de cover van het boekje,
  • een afbeelding met toelichting uit The Game of Logic, Macmillan-editie uit 1887
  • “dezelfde” afbeelding met toelichting uit mijn nieuwe aanwinst.

[print_button]