Scroll Top

Nieuwe Activiteitencommissie

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

ACTIVITEITENCOMMISSIE VOORTVAREND VAN START
Toen tijdens het symposium op 22 september jl. door een van de vrienden van het Lewis Carroll Genootschap de wens uitgesproken werd om elkaar meer dan eens per jaar te ontmoeten, werd de daad bij het woord gevoegd en een activiteitencommissie in het leven geroepen. De opdracht aan die commissie: aanvullende activiteiten bedenken en organiseren.
Er meldde zich spontaan een aantal belangstellenden: Judith van den Berg, Charlotte Masselink, Mikos Teuben en Liliane Waanders.
Inmiddels heeft de commissie een aantal keer vergaderd. Dat heeft geresulteerd in een concreet plan (een leesclub) en het idee voor een jaarlijks terugkerende activiteit (Alice Dag), een heeft zich al een vijfde belangstellenden gemeld, Moniek Rutten.

De leesclub
De leesclub bestaat uit drie zoombijeenkomsten. Alice in Wonderland en Alice in Spiegelland vormen het uitgangspunt van de leesclub. De eigen achterban – vrienden van het Lewis Carroll Genootschap – is de primaire doelgroep, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. De deelname is gratis. Wie meedoet, moet zelf voor de te lezen boeken zorgen.

Bijeenkomst 1: 8 maart: 19.30 – 21.00
De deelnemers lezen Alice in Wonderland (eventueel in combinatie met Alice in Spiegelland)
Het boek wordt in vertaling gelezen, waarbij de keuze voor de vertaling vrij is. De verschillende vertalingen en de keuzes van de diverse vertalers zijn onderwerp van gesprek.

Bijeenkomst 2: 19 april: 19.30 – 21.00
Het boek dat gelezen wordt is Ik was Alice van van Melanie Benjamin.
Natuurlijk gaat het tijdens deze bijeenkomst over dit specifieke boek en de relatie van dit boek met de Alice-boeken, maar er wordt ook aandacht besteed aan de werkelijkheid waaraan Lewis Carroll zijn Alice-boeken ontleende.

Bijeenkomst 3: 7 juni: 19.30 – 20.00
Het boek dat tijdens de derde bijeenkomst centraal staat is Alice’s Adventures under Water van Lenny de Rooij.
Aan de hand van deze roman gaat het (ook) over de spin-offs van de Alice-boeken.
De insteek van de leesclub is dat deelgenomen wordt aan drie bijeenkomsten, maar het is ook mogelijk om één of twee bijeenkomsten  bij te wonen.
Wie zich voor 1 maart 2024 opgeeft bij Mikos Teuben (mikosteuben@outlook.com)  ontvangt tijdig een link voor de Zoombijeenkomsten.

Alice Dag
Nu de contouren voor de leesclub staan, gaat de activiteitencommissie zich richten op het onderzoeken van de mogelijkheden om jaarlijks in het eerste weekend van juli een Alice Dag te organiseren.
Mocht u suggesties hebben, voelt u zich dan vooral uitgenodigd om deze met de activiteitencommissie te delen (liliane.waanders@worldmail.nl). De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 10 januari aanstaande. Alle ideeën die voor die tijd binnen zijn, worden tijdens dat overleg besproken.

[print_button]