Scroll Top

Opmerkelijk

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Bij toeval aangetroffen:

het boekje “Arguing, for Beginners” uit 1979. Het is een lesboekje over een aantal beginselen van de logica, waarin gebruik wordt gemaakt van een door Lewis Carroll ontwikkelde methode. Ook wordt een aantal voorbeelden van hem overgenomen. De auteur, Humphrey Palmer, vermeldt op pag. 2 wie de bron is van dit alles: “Lewis Carroll (alias Nathaniel Dodgson)”. Wellicht had hij het artikel “The role of little girls in the life and literature of Nathaniel Hawthorne and Lewis Carroll” gelezen en had dat hem in verwarring gebracht.

[print_button]