Scroll Top

Phlizz in gesprek met…..

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap


Lot van der Heyden, theaterdocent

“Toen ik in 1985 afstudeerde aan de theateropleiding van ARTEZ in Kampen maakten we als afsluiting van dat studiejaar een grote theaterproductie van Alice in Wonderland en Alice in Spiegelland. Samen met de regisseur maakten we daarvoor gebruik van een bestaande bewerking, die door ons ook weer werd bewerkt. We speelden met een aantal vrouwelijke studenten afwisselend de Alice-figuur zoals die in de verschillende scenes voorkwam, maar we speelden ook andere figuren, ik speelde ook de ‘Dormouse’, waarbij ik veel ‘in slaap’ aan tafel zat. Er was een prachtig decor gemaakt met een glooiend schaakbord waar het publiek omheen zat.

Toen ik eenmaal werkzaam was als theaterdocent aan de Podiumacademie  ROC van Twente gaf ik in eerste instantie Theaterles. Dat ontwikkelde zich als vanzelf in de richting van het uitvoeren van een theaterstuk. Ik werkte met 15 a 16-jarigen en vond daarvoor het eerder gespeelde verhaal van Alice heel geschikt. Het werd een bewerking van de eerdere bewerking.

Zo’n zes jaar geleden is dan voor de derde keer een grote theaterproductie gemaakt met tweedejaars studenten van de drie richtingen theater: muzikant, acteur en productie- en evenemententechniek, allemaal disciplines die bij de Creatieve Fabriek, een onderdeel van het ROC, worden onderwezen.

Het werd ‘Alice de Rockopera’ een totaalproductie waarbij ook studenten van de modeafdeling werden betrokken voor de vervaardiging van de kostuums. De voorstellingen vonden plaats in de Creatieve Fabriek waar een heel theater werd gebouwd compleet met tribunes en ook weer een mooie speelvloer.

De verhalen van Alice lenen zich bij uitstek voor theater met jongeren, omdat deze vaak wel met het verhaal bekend zijn, dit in tegenstelling met bijvoorbeeld het klassieke stuk Antigone, dat een hele andere benadering behoeft en waar veel meer over moet worden uitgelegd”.

[print_button]