Scroll Top

Rie Cramers Alice mooi op de cover

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Op de omslag van Tijdgeest, het magazine van dagblad Trouw als bijlage van de krant van 10 december 2022, staat één van de illustraties van Rie Cramer voor Alice in Wonderland. De reden daarvoor is dat het blad een uitgebreid portret van Rie Cramer bevat, ‘Het vrijgevochten leven van Rie Cramer’, geschreven door Floor de Booys (pag. 8-17).
Het portret is mede gebaseerd op een interview met Miriam Goldschmidt, vriend van ons genootschap. Miriam verzamelt uitgaven van Alice in Wonderland, maar ook illustraties van Rie Cramer. Bijna dertig jaar geleden organiseerde ze voor de Koninklijke Bibliotheek een tentoonstelling over Rie Cramer. Recent was er een plan van Saskia de Bodt en Claudine Chavannes-Mazel voor een nieuwe tentoonstelling maar corona gooide roet in het eten. Misschien komt het er nog van …

[print_button]