Scroll Top

Schrijfwedstrijd (Engels)

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

De Britse Lewis Carroll Society organiseert een ‘writing competition’: de uitdaging is om een ontbrekend hoofdstuk te schrijven van één van de beide Alice-boeken. Het hoofdstuk mag maximaal 2.000 woorden bevatten en moet in het Engels zijn. De uiterste inleverdatum is 3 juli 2021.

Iedereen kan deelnemen. Voor meer informatie zie: https://lewiscarrollsociety.org.uk/writing-competition/.

[print_button]