Scroll Top

Stichting Geschiedenis van de Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ)

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In de rubriek ‘The Lobster Quadrille’ kun je lezen over de overlevingsproblemen van de Britse Lewis Carroll Society. Iets vergelijkbaars speelt bij de SGKJ.
In februari jl. hebben alle vrienden van de stichting een brief gekregen waarin melding werd gemaakt van twee bestuursvacatures (voorzitter en penningmeester). Omdat het bestuur er niet in was geslaagd kandidaten hiervoor te vinden, was men voornemens de stichting op 1 januari 2025 op te heffen, tenzij zich alsnog kandidaten zouden melden. Dit laatste bleek helaas niet het geval, zodat het bestuur nu inderdaad tot opheffing per 1 januari 2025 heeft besloten.

Het is bijzonder spijtig dat op deze wijze een eind moet komen aan de activiteiten van een organisatie die vele jaren actief en enthousiast de belangstelling voor de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur levend heeft gehouden.
Dit jaar zijn er nog twee studiedagen: op 12 april (in de KB in Den Haag) en op 8 november (in de OBA in Amsterdam).
Zie ook: https://www.hetoudekinderboek.nl

Bas Savenije

[print_button]