Scroll Top

Toekomst dodo/nododo

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, is het derde nummer van dodo/nododo niet verschenen aan het begin van dit kalenderjaar. De presentatie van de nieuwe dodo/nododo op het symposium was dus ook komen te vervallen.
De reden hiervan is dat de redactie van dodo/nododo (Jur Koksma en Joep Stapel) zich rond de jaarwisseling heeft teruggetrokken. Eerder hadden ze al enige vertraging aangekondigd, maar de hoeveelheid werk die het samenstellen van dodo/nododo vraagt konden ze niet meer verenigen met hun andere verplichtingen.
Het bestuur betreurt dit: ondanks, of wellicht wel dankzij, het wat controversiële karakter van de tot nu toe verschenen nummers, is het een uniek tijdschrift met een in principe veelbelovend concept. We zijn de redactie dan ook erkentelijk voor het samenstellen van de twee verschenen nummers.
We zien ons echter geconfronteerd met een voldongen feit.
Jur Koksma heeft zich niet alleen terug getrokken als redactielid maar ook als bestuurslid en de overgebleven bestuursleden zien zichzelf niet in staat bovenop het werk dat zij al verrichten (bijvoorbeeld voor Phlizz) ook nieuwe nummers van dodo/nododo samen te stellen. Graag vragen wij onze vrienden en belangstellenden dan ook of er onder hen belangstelling bestaat om toe te reden tot een nieuwe redactie. Deze vraag hebben w ook op het symposium gesteld.
Het is geen vrijblijvende vraag: als er geen nieuwe redactie voor dodo/nododo kan worden samengesteld, zal er geen nieuw nummer meer worden uitgebracht.
Heb je belangstelling of heb je ideeën over de toekomst voor dodo/nododo, meld je dan bij een van de bestuursleden of mail naar info@lewiscarrollgenootschap.nl.

[print_button]