Scroll Top

Twee ontdekkingen: limericks en houtsnijwerk

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Mark Davies is een historicus die zich vooral bezighoudt met de geschiedenis van Oxford en daarbij ook sterk in Lewis Carroll is geïnteresseerd. Recent (1 juli) verscheen in de Times Literary Supplement een artikel van zijn hand “Four limericks and a carving”. Hierin beschrijft hij een tweetal nieuwe ontdekkingen m.b.t. Lewis Carroll. De bron voor de ontdekkingen is het (niet gepubliceerde) dagboek van Thomas Vere Bayne (1829-1908), een vriend en Christ Church collega van Lewis Carroll.

De eerste ontdekking betreft een viertal limericks, die Bayne zelf in zijn dagboek heeft geschreven met de toevoeging “written by C.L.D. in or about 1856”.
Carroll schreef al limericks op 13-jarige leeftijd in 1845 en deze zijn opgenomen in “Useful and instructive poetry”. Daarnaast was één limerick van hem bekend uit een brief aan Véra Beringer.

De vier limericks uit Bayne’s dagboek verwijzen allemaal naar personen van Christ Church, al waren de namen weggelaten. Om een indruk te geven volgt hieronder één van deze limericks en wel degene over Thomas Jones Prout, een vriend van Carroll. Prout viel regelmatig in slaap tijdens vergaderingen en er wordt wel beweerd dat hij de inspiratie voor de figuur van de Dormouse was.

An unfortunate Tutor name [Prout]
Never knew what he lectured about;
When they said “What’s that word?”
He seemed not to have heard,
But in Liddell and Scott looked it out.

“Liddell and Scott” is het beroemde Grieks-Engels lexicon van Henry Liddell (Alice’s vader) en Robert Scott.

De tweede ontdekking betreft een houten deur waarvan werd beweerd dat die housnijwerk van Alice Liddell bevat en die daarom wel wordt aangeduid als “the Alice door”. De afbeelding is van een heilige (St Frideswide) die in een roeiboot stapt en de deur bevindt zich in St Frideswide Church in Osney, West Oxford. Volgens Bayne’s dagboek is het houtsnijwerk echter niet van Alice, maar van haar jongere zussen, Rhoda en Violet. Bayne heeft het namelijk over “Rhoda Liddell’s excellent wood carving” en over “the panels carved for a door in St Frideswide’s, East End of London, by the two misses Liddell”. Deze dagboekpassage is uit 1890 en kan niet over Alice gaan, omdat Alice toen al geen “Miss” meer was (maar Mrs Hargreaves). De door Bayne genoemde kerk in Londen werd getroffen door een bombardement in de 2e wereldoorlog. De deur overleefde het bombardement echter op wonderbaarlijke wijze en werd overgeplaatst naar Oxford.
Mark Davies sluit zijn artikel af met een suggestie voor een nieuwe naam voor de “Alice Door”: “Liddell Door”.

links: het bovenstuk van de deur

[print_button]