Scroll Top

Uitbreiding redactie

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

De afgelopen twee jaar hebben we elk kwartaal een nieuwe editie uitgebracht van het online magazine Phlizz. Zoals jullie wellicht al hebben gezien, is deze reeks in maart helaas onderbroken. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn we er niet in geslaagd om de artikelen (die er wel degelijk waren) tijdig online te krijgen. Inmiddels hebben we besloten het maart-nummer te laten vervallen. Duidelijk werd dat het magazine met een redactie van twee personen erg kwetsbaar is. We zijn dan ook bijzonder verheiugd te kunnen melden dat de redactie van Phlizz is uitgebreid met twee nieuwe leden, Mikos Teuben en Henk van Viegen.

[print_button]