Scroll Top

Zesde symposium van Het Lewis Carroll Genootschap

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Zesde symposium van het Lewis Carroll Genootschap

Op de laatste dag van september 2022 vond het zesde symposium van het Lewis Carroll Genootschap plaats, wederom in de fraaie Gasthuiskapel in Zaltbommel. Er waren dit jaar iets minder leden aanwezig dan bij de editie van 2021 maar al met al werd het een geanimeerde dag. 

Als eerste was er een lezing van Mohana van den Kroonenberg. Zij vertelde over haar vroegste jeugd, die voor een groot deel in stilte werd doorgebracht, veroorzaakt door haar angst voor de buitenwereld. Als die stilte op een gegeven moment wordt doorbroken kan zij alleen stotterend praten. 
Op dit gegeven is haar eersteling in de jeugdboekenliteratuur gebaseerd en door de herkenning van haar eigen situatie met die van Charles Lutwidge Dodgson, die ook stotterde kreeg het boek de titel Dodo. Elders in deze Phlizz-editie is een uitgebreide bespreking van het boek te vinden.
Een aantal leden van het Genootschap heeft het plan opgevat om een Nederlandstalige uitgave te verzorgen. De inventarisatie van een eventuele inhoud was al in het oktobernummer verschenen. Liliane Waanders presenteerde deze bevindingen en na de presentatie ontstond er een levendige discussie.
Aansluitend was er een lunch en daarna werd er flink  gehandeld in de boeken die waren meegenomen door de Genootschapsleden.
Na de pauze was er eerst een supermoeilijke quiz die was samengesteld door Wilma Vlug. De volledige tekst met alle vragen en antwoorden is elders in deze Phlizz-editie terug te vinden bij Pig and Pepper.
Na dit leuke intermezzo volgde een vertaalverhaal van Casper Schuckink Kool over zijn dilemma’s met een op handenl zijnde vertaling door hemzelf van The Hunting of theSnark. Casper deelde een couplet uit onder de leden, met het verzoek om een poging te wagen het te vertalen. Het betreft de vijfde strofe van Fit The Fourth – The Hunting:  

“I said it in Hebrew-I said it in Dutch- 

   I said it in German and Greek: 

But I wholly forgot (and it vexes me much) 

  That English is what you speak!” 

 

Leden kunnen eventuele vertaalpogingen rechtstreek toezenden aan Casper Schuckink Kool  (casper.schuckink.kool@gmail.com) en we komen daar natuurlijk in een later stadium op terug.  

Als afsluiting van de middag was er een presentatie door Henri Ruizenaar over Alice in de popmuziek waarbij enige muziekfragmenten ten gehore werden gebracht.

Er kon nog een drankje worden gedronken en na afloop had een aantal leden nog een nazit bij Wilma Vlug thuis.

[print_button]