Scroll Top

Brainstorm-bijeenkomst

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Een kort verslag
In april heeft het bestuur een enquête gestuurd aan de vrienden van het genootschap om de activiteiten te evalueren. In Nieuwsbrief 5 (klik hier) staan de uitkomsten van die evaluatie vermeld.
In aanvulling daarop heeft het bestuur gevraagd wie van de vrienden deel wilde nemen aan een brainstorm-bijeenkomst over de ontwikkeling van het genootschap. Acht vrienden hebben daarop gereageerd; vanwege geplande vakanties bleek het niet mogelijk om iedereen op korte termijn bij elkaar te krijgen. Op 20 juli 2019 vond in ’s-Hertogenbosch een nuttige en aangename bijeenkomst plaats met vijf deelnemers plus drie bestuursleden.
Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst.

Het profiel van het genootschap
Het genootschap is primair een kennis-hub, DE informatiebron in Nederland, met betrekking tot Lewis Carroll en zijn werk. Voor informatie over het Nederlands taalgebied speelt het genootschap een actieve informatierol; voor buitenlandse activiteiten is het vooral een doorgeefluik.
Het genootschap heeft een faciliterende rol ten behoeve van de onderlinge communicatie tussen de vrienden van het genootschap. Het zou nuttig zijn als er op de website een overzicht staat van de vrienden, hun mailadres en hun deskundigheid. Vanwege de privacy-wetgeving mag dat alleen met toestemming van betrokkenen. Het bestuur zal daarom onder de vrienden inventariseren wie daaraan mee wil werken.

Communicatie
Er is bijval voor het bestuursvoorstel om de nieuwsbrief uit te breiden met actualiteiten, voorstellingen, nieuwe publicaties, recensies, eigen analyses etc. Vrienden hebben ook de mogelijkheid om daarvoor kopij aan te leveren. Dat wordt dus het online magazine Phlizz. Gestart wordt met vier issues per jaar maar in de toekomst kan worden overgegaan op een actuele, permanente aanvulling zonder afzonderlijke issues. Phlizz is voor iedereen vrij toegankelijk via de website van het genootschap. Eerdere edities blijven in het online archief beschikbaar.
Het verschil met dodo/nododo is dat Phlizz met name is gericht op degenen die al een relatie met het genootschap hebben, terwijl dodo/nododo een tijdschrift is in de geest van Lewis Carroll dat een breder publiek wil aanspreken.
Nieuws wordt nu vaak gedeeld via de facebook-pagina maar daarmee wordt slechts een beperkt aantal vrienden bereikt. Het zou nuttig zijn om via een widget de daar gedeelde informatie ook voor de anderen beschikbaar te maken.
De aanwezigen vinden dat het symposium en een meer inhoudelijke nieuwsbrief met een hogere frequentie meer prioriteit hebben dan een blad in de geest van Lewis Carroll dat vooral extern gericht is.

Symposium
Iedereen onderschrijft het belang van een jaarlijks symposium dat primair is gericht op de vrienden en de bekende belangstellenden. Meer variatie in het programma is gewenst, bijvoorbeeld door een mix van sprekers, interactieve onderdelen, discussiemogelijkheden.
Ook een gezamenlijke lunch en/of afsluitende borrel zijn van belang.

Nieuwe activiteiten
Een aantal mogelijkheden voor nieuwe activiteiten passeert de revue, zoals een tentoonstelling. Bepleit wordt aansluiting te zoeken bij een grotere organisatie (bibliotheken of musea) of bestaande evenementen, zoals boekenbeurzen en de (kinder)boekenweek.
De voortgang van de facsimile van Lize’s Avonturen in ‘t Wonderland heeft even stilgelegen, maar dit project zal nu weer voortvarend worden opgepakt.

[print_button]