Scroll Top

dodo/nododo

Uitgave van het Genootschap:

dodo/nododo. tijdschrift in de geest van Lewis Carroll.

Nummer 1, December 2017.

Redactie: Jur Koksma, Joep Stapel
96 pagina’s
ISBN 978-90827987-0-8
Prijs € 18,65

Recensie:

Nummer 2, December 2018.

Niet meer leverbaar

Het nieuwe tijdschrift dodo/nododo is een belangrijk teken van de tweede jeugd die het Genootschap doormaakt. Een nieuwe naam en een nieuwe vorm. Het tijdschrift wil een bijdrage leveren aan het voortbestaan van Lewis Carroll en Alice en bevat niet alleen studies over persoon en werk van Carroll maar ook originele publicaties die de bijzondere geest van Lewis Carroll doen voortleven: stukken geschreven in een eigen originele stijl, die de onttoverde wereld opheffen, stukken met bijzondere aandacht voor taal, puzzels, fantasie en nonsens.

De redactie van dodo/nododo wordt gevormd door Jur Koksma en Joep Stapel en de vormgeving is van Michiel Terpelle. De bijdragen zijn deels in het Nederlands en deels in het Engels.


Bestellen:

dodo/nododo nr. 1 kan worden besteld:

    • via onze webshop
    • door de prijs plus € 4,35 verzendkosten over te maken naar bankrekening NL88 RABO 0315609990, ten name van Stichting Lewis Carroll Genootschap te Utrecht. Vergeet niet de titel van de publicatie te vermelden en het adres waarnaar de publicatie moet worden verzonden.