Scroll Top

Werk

Hieronder een lijst van Carrolls belangrijkste werken; niet opgenomen zijn artikelen in tijdschriften en korte papers.

Teksten en tijdschriften uit zijn jeugd

1845 Useful and Instructive Poetry

Manuscript – gepubliceerd in 1954

Ca. 1848 The Rectory Magazine

Manuscript

Ca. 1850 La Guida Di Bragia

Manuscript

1850-53 The Rectory Umbrella

Manuscript – gepubliceerd in 1932

1855-62 Mischmasch

Manuscript met krantenknipsels – gepubliceerd in 1932

Belangrijkste werken / boeken

1865 Alice’s Adventures in Wonderland

Illustrator John Tenniel

Gedrukt in juli; uitgave van een beperkt aantal exemplaren waarvan de meeste zijn teruggenomen

1866 Alice’s Adventures in Wonderland

Eerste gepubliceerde druk, verschenen in december 1865

1869 Phantasmagoria

Een bundel gedichten

1872 Through the Looking-Glass and what Alice found there

Illustrator John Tenniel

Verschenen in december 1871

1876 The Hunting of the Snark

Illustrator Henri Holiday

Een lang nonsens gedicht.

1879 Euclid and his Modern Rivals.

Een toneelstuk ter verdediging van Euclides’ benadering van het meetkunde-onderwijs

1879 Doublets – A Word Puzzle
1883 Rhyme? And Reason?

Een bundel gedichten waarin ook zijn opgenomen The Hunting of the Snark, geïllustreerd door Henry Holiday, en Phantasmagoria, geïllustreerd door door Arthur Frost

1885 A Tangled Tale

Illustrator Arthur Frost

Korte verhalen die elk één of meer puzzels bevatten

1886 The Game of Logic

Een elementair boek over logica, waarin logische problemen met behulp van een spel worden opgelost

1886 Alice’s Adventures under Ground.

Facsimile van het oorsponkelijke manuscript van het verhaal zoals het werd verteld aan Alice Liddell

1889 The Nursery “Alice”.

Een bewerking van Alice voor jongere kinderen

1889 Sylvie and Bruno

Illustrator Harry Furniss

Een gecompliceerd verhaal dat een diversiteit aan materiaal bevat, zoals gedichten en korte verhalen

1893 Sylvie and Bruno Concluded

Het tweede en laatste deel van het verhaal van Sylvie and Bruno

1896 Symbolic Logic Part I Elementary

Het eerste deel van Carrolls belangrijkste werk over logica. Gepresenteerd als een leerboek, maar verlevendigd met boeiende voorbeelden en problemen die met behulp van Carrolls ‘game’ kunnen worden opgelost

Diverse

1869 The Guildford Gazette Extraordinary
1876 An Easter Greeting to Every Child who loves Alice
1877 Memoria Technica
1884 Christmas Greetings from a Fairy to a Child
1888 Curiosa Mathematica Part I – New Theory of Parallels
1890 Eight or Nine Wise Words about Letter Writing
1893 Curiosa Mathematica Part II – Pillow Problems

Posthume publicaties

1898 Three Sunsets

Illustrator E. Gertrude Thomson

1899 Isa’s Visit to Oxford (1888) 

Een humoristisch dagboek geschreven door Carroll voor Isa Bowman; het bevat gebeurtenissen tijdens het bezoek van Isa aan Oxford

  Maggie’s Visit to Oxford (1889)

Vergelijkbaar met Isa’s Visit, zij het dat het verslag van Maggies bezoek geheel een versvorm heeft

1907 Feeding the Mind

Tekst van een lezing in 1884

1932 Rectory Umbrella and Mischmasch
1954 Useful and Instructive Poetry
  The Diaries of Lewis Carroll

Een verkorte versie van Carrolls dagboek

1977 Symbolic Logic

Redactie: W.W. Bartley.

Een verzameling teksten (drukproeven en manuscripten) van Carroll die bedoeld lijken als onderdelen van deel II en in mindere mate deel III van Symbolic Logic

  The Wasp in a Wig

Een episode van Through the Looking-Glass die in een laat stadium van de voorbeieiding van de publicatie werd weggelaten, deels op verzoek van de illustrator. De drukproeven van deze passage zijn ontdekt in 1970

1979 The Letters of Lewis Carroll

Redactie: Morton N Cohen

1993-2005 The Diaries of Lewis Carroll

De onverkorte tekst van de negen (van de dertien) overgebleven delen van Carrolls dagboek, met aantekeningen en index, onder redactie van  Edward Wakeling