Organisatie

Het Lewis Carroll Genootschap heeft de juridische vorm van een stichting, opgericht op 9 december 2016.

Sinds 1 januari 2018 heeft het Genootschap de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het bestuur van het Genootschap bestaat uit:

– Bas Savenije, voorzitter

– Henri Ruizenaar

– Wilma Vlug

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Tot de activiteiten van het Genootschap behoren in elk geval:

  • het onderhouden van een website,
  • een jaarlijks symposium,
  • een nieuwsbrief, tenminste twee maal per jaar,
  • een tijdschrift met bijdragen over Lewis Carroll en zijn werk (tenminste jaarlijks).

De stichting heeft een Beleidsplan 2018-2020 (klik hier om te downloaden) en een Jaarverslag (klik hier om te downloaden).

Belangstellenden kunnen zich als vriend aan de stichting verbinden.

Een Adviesraad van inhoudelijk deskundigen zal het bestuur adviseren over de activiteiten.

Bankrekening: NL88 RABO 0315609990, ten name van Stichting Lewis Carroll Genootschap te Utrecht.

KvK-nummer: 67485383

RSIN: 857021308