Scroll Top

Organisatie

Doelstelling:

Het Lewis Carroll Genootschap stelt zich ten doel het contact te bevorderen tussen personen en instanties, in het bijzonder in Nederland en Vlaanderen, die belangstelling hebben voor leven en werk, in de meest uitgebreide zin, van Charles Lutwidge Dodgson oftewel Lewis Carroll.

Het Genootschap wil een platform bieden aan eenieder die zich met dit onderwerp bezighoudt, door het verspreiden van publicaties (op papier of online), het uitwisselen van gegevens met zustergenootschappen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, het organiseren van tentoonstellingen en lezingen, het publiceren van een nieuwsbrief, het onderhouden van een website en het tenminste eenmaal per jaar beleggen van een feestelijke jaarvergadering c.q. culturele bijeenkomst.

De voertaal in het Genootschap zal in het algemeen Nederlands zijn, maar publicaties kunnen ook in het Engels zijn. Vanwege de Engelstalige oriëntatie van de enige andere Lewis Carroll Society in Europa, acht het Lewis Carroll Genootschap het mede tot zijn taak aandacht te besteden aan de receptie van Lewis Carroll op het Europese continent.

Bestuur en activiteiten:

Het Lewis Carroll Genootschap heeft de juridische vorm van een stichting, opgericht op 9 december 2016.

Sinds 1 januari 2018 heeft het Genootschap de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het bestuur van het Genootschap bestaat uit:

  • Bas Savenije (voorzitter)
  • Liliane Waanders (secretaris)
  • Arnold Zandbergen (penningmeester)
  • Henri Ruizenaar (lid)
  • Wilma Vlug (lid, tot 20 september 2024)

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Tot de activiteiten van het Genootschap behoren in elk geval:

  • het onderhouden van een website,
  • een jaarlijks symposium,
  • een nieuwsbrief, tenminste twee maal per jaar,
  • een tijdschrift met bijdragen over Lewis Carroll en zijn werk (tenminste jaarlijks).

De stichting heeft een Beleidsplan 2022-2025 (klik hier om te downloaden) en een Jaarverslag (klik hier om te downloaden).

Belangstellenden kunnen zich als vriend aan de stichting verbinden.

Algemene informatie:
Handelsnaam: Lewis Carroll Genootschap
Vestigingsadres: van Eesterenstraat 46, 3544 MZ Utrecht
Telefoon: 06-55727782
Bankrekening: NL88 RABO 0315609990, ten name van Stichting Lewis Carroll Genootschap te Utrecht.
KvK nummer: 67485383
RSIN: 857021308
Het genootschap is niet BTW-plichtig.