Organisatie

Het Lewis Carroll Genootschap heeft de juridische vorm van een stichting, opgericht op 9 december 2016.

Het bestuur bestaat uit

– Bas Savenije, voorzitter

– Jur Koksma

– Henri Ruizenaar

Tot de activiteiten van het Genootschap behoren in elk geval:

  • het onderhouden van een website,
  • een jaarlijks symposium,
  • een nieuwsbrief, tenminste twee maal per jaar,
  • een tijdschrift met bijdragen over Lewis Carroll en zijn werk (tenminste jaarlijks).

Belangstellenden kunnen zich als vriend aan de stichting verbinden.

Een Adviesraad van inhoudelijk deskundigen zal het bestuur adviseren over de activiteiten.

Bankrekening: NL88 RABO 0315609990, ten name van Stichting Lewis Carroll Genootschap te Utrecht.