Organisatie

Het Lewis Carroll Genootschap heeft de juridische vorm van een stichting, opgericht op 9 december 2016.

Sinds 1 januari 2018 heeft het Genootschap de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het bestuur van het Genootschap bestaat uit:

– Bas Savenije, voorzitter

– Jur Koksma

– Henri Ruizenaar

– Wilma Vlug

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Tot de activiteiten van het Genootschap behoren in elk geval:

  • het onderhouden van een website,
  • een jaarlijks symposium,
  • een nieuwsbrief, tenminste twee maal per jaar,
  • een tijdschrift met bijdragen over Lewis Carroll en zijn werk (tenminste jaarlijks).

De stichting heeft een Beleidsplan 2018-2020 (klik hier om te downloaden) en een Jaarverslag 2016/2017 (klik hier om te downloaden).

Belangstellenden kunnen zich als vriend aan de stichting verbinden.

Een Adviesraad van inhoudelijk deskundigen zal het bestuur adviseren over de activiteiten.

Bankrekening: NL88 RABO 0315609990, ten name van Stichting Lewis Carroll Genootschap te Utrecht.

KvK-nummer: 67485383

RSIN: 857021308