Scroll Top

Jabberwocky

Uitgave van het Genootschap:

Boek:

Jabberwocky. Het nonsensgedicht Jabberwocky van Lewis Carroll in een nieuwe Nederlandse, zes bestaande Nederlandse, twee Afrikaanse vertalingen, met begeleidend essay.

Samenstelling: Henri Ruizenaar, 2018.
60 pagina’s
ISBN 78-90-827987-1-5
Prijs € 20

Henri Ruizenaar heeft zes Nederlandse en twee Afrikaanse vertalingen bijeengebracht van Jabberwocky, het beroemde nonsensgedicht uit Through the looking-glass. Indien voorhanden is van dezelfde vertaler ook steeds de verhelderende (en geestige) dialoog opgenomen die Alice met Humpty Dumpty voert over de beroemde eerste strofe.

Speciaal voor deze uitgave maakten Jur Koksma en Joep Stapel bovendien een nieuwe Nederlandse vertaling van Jabberwocky. Zij schreven ook een begeleidend essay over hun ‘gevecht met de Jabberwock’ en de oplossingen die verschillende vertalers voor de Jabberwocky-puzzel hebben gevonden.

De vormgeving van Jabberwocky is verzorgd door Iris Cousijnsen.

Recensies:

Bestellen:

De bovengenoemde publicatie kan worden besteld:

    • via onze webshop
    • door de prijs plus € 4,35 verzendkosten over te maken naar bankrekening NL88 RABO 0315609990, ten name van Stichting Lewis Carroll Genootschap te Utrecht. Vergeet niet de titel van de publicatie te vermelden en het adres waarnaar de publicatie moet worden verzonden.