Leven

Lewis Carroll: leven

Lewis Carroll geniet wereldwijde bekendheid als de auteur van Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass. Lewis Carroll is een pseudonym waarachter Charles Lutwidge Dodgson schuil gaat, een wiskunde-docent van de Universiteit van Oxford, een man met een opmerkelijke diversiteit aan talenten.

Charles Dodgson werd geboren in 1832 in Daresbury, Cheshire en bracht zijn jeugd door in het noorden van Engeland (in Daresbury, Cheshire en in Croft, Yorkshire). Gedurende zijn volwassen leven verbleef hij in Oxford. Hij stierf in Guildford in 1898.

Naast de Alice boeken schreef hij een groot aantal andere werken, waaronder gedichten, pamfletten en artikelen. Hij was een bekwaam wiskundige, logicus en baanbrekend fotograaf. Hij bedacht een groot aantal spelletjes en puzzels die ook heden ten dage nog in de belangstelling staan.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste biografische gegevens.

1832 Geboren in Daresbury, Cheshire op 27 januari
1843 Verhuizing naar Croft, Yorkshire
1844-1845 leerling Richmond School
1846-1849 leerling Rugby School
1850 Inschrijving aan de Universiteit van Oxford (Christ Church)
1851 Verhuizing naar Oxford
Overlijden van zijn moeder
1854 BA wiskunde (first Class Honour)
1855-1857 Onderbibliothecaris van Christ Church
Master of the House
Benoeming tot wiskunde-docent (tot 1881)
1856 Keuze van het pseudoniem Lewis Carroll, met de hulp van Edmund Yates, uitgever van The Train
Aanschaf eerste camera, met de hulp van Reginald Southey
1857 MA aan de Universiteit van Oxford
1858 Senior Student aan de Universiteit van Oxford
1861 Wijding tot diaken
1862 (4 juli) roeitocht op de rivier Isis in Oxford, samen met zijn vriend Robinson Duckworth en de drie dochters van de decaan van Christ Church (Lorina, Alice en Edith Liddell). Tijdens deze tocht vertelde hij het verhaal waaruit later Alice’s Adventures in Wonderland ontstond.
1865 Publicatie van Alice’s Adventures in Wonderland, met illustraties van John Tenniel
1867 Reis naar Rusland, samen met Henry Liddon
1868 Overlijden van zijn vader
Huurovereenkomst voor The Chestnuts in Guildford, Surrey t.b.v. de familie Dodgson
1871 Publicatie van Through the Looking-Glass, als opvolger van Alice’s Adventures in Wonderland
1877 Eerste zomervakantie in Eastbourne, waar hij vervolgens ieder jaar terugkeerde
1880 Einde van zijn fotografische activiteiten
1881 Nam ontslag als docent wiskunde om meer tijd te kunnen besteden aan zijn publicaties op andere terreinen
1882-1892 Curator of Common Room (verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de ‘Graduate Club’ van Christ Church)
1898 14 januari: Overlijden in Guildford
Begraven in Mount Cemetery, Guildford

De belangrijkste biografieën:

  • Collingwood, Stuart Dodgson (1898). The Life and Letters of Lewis Carroll (Rev. C.L. Dodgson). London, T. Fisher Unwin.
  • Clark, Anne (1979). Lewis Carroll: a Biography. London, J.M. Dent & Sons Ltd.
  • Cohen, Morton N. (1995). Lewis Carroll: a Biography. London, Macmillan.
  • Hudson, Derek (1976). Lewis Carroll: an Illustrated Biography. London, Constable.
  • Leach, Karoline (1999). In the Shadow of the Dreamchild. London, Peter Owen.
    Revised and expanded edition 2009.
  • Stoffel, Stephanie Lovett (1997). Lewis Carroll and Alice. London, Thames and Hudson.
  • Woolf, Jenny (2010). The Mystery of Lewis Carroll. London, Haus.

De dagboeken van Lewis Carroll

Gedurende zijn gehele volwassen leven hield Charles Dodgson een dagboek bij en, alhoewel niet iedere dag er afzonderlijk in voorkomt, geeft dit een gedetailleerd beeld  van zijn activiteiten.

Negen delen van zijn dagboeken hebben de tand des tijds overleefd; ze beslaan de periode van 1 januari 1855 tot 23 december 1897. De delen zijn genummerd van 2 tot 13, de delen 1, 3, 6 en 7 ontbreken.

In 1950 werd een geredigeerde versie gepubliceerd. De volledige tekst van de beschikbare delen is geannoteerd en geïndexeerd gepubliceerd door de Britse Lewis Carroll Society.