Phlizz-reeks

Uitgave van het Genootschap:

Phlizz reeks nr.1

De logische wereld van Lewis Carroll en wat Alice daar aantrof

Auteur: Bas Savenije, 2021
Paperback, 168 pagina’s, 17 x 24 cm
Vormgeving: Simone Analbers
ISBN 978-90-827987-4-6
Prijs € 15

Lewis Carroll is vooral bekend als auteur van de Alice-boeken. Minder bekend is dat hij een groot deel van zijn even verbonden was aan Christ Church College in Oxford en diverse publicaties op het gebied van de wiskunde en logica zijn naam heeft staan.
Bas Savenije beschrijft op een voor ieder begrijpelijke wijze de inhoud en impact van Carrolls logische werken. Tevens onderzoekt hij hoe Carrolls voorliefde voor logica is terug te vinden in de Alice-boeken en bijdraagt aan het literaire karakter ervan.
Ook opgenomen zijn een uitgebreide toelichting op het spel van The Game of Logic en een Nederlandse vertaling van ‘The Barbershop Paradox’ en ‘What the Tortoise Said to Achilles’.

Bestellen:

De bovengenoemde publicatie kan worden besteld:

  • via onze webshop
  • door de prijs plus € 4,35 verzendkosten over te maken naar bankrekening NL88 RABO 0315609990, ten name van Stichting Lewis Carroll Genootschap te Utrecht. Vergeet niet de titel van de publicatie te vermelden en het adres waarnaar deze moet worden verzonden.