Categorie: A Mad Tea-Paty Homepage

Boekpresentatie: 28 april, 19.30 uur

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Ons gebruikelijke symposium aan het begin van het jaar kon helaas geen doorgang vinden. Naar verwachting kunnen we dit inhalen in het najaar, maar intussen organiseren we voor alle vrienden en ieder die belangstelling heeft virtuele bijeenkomst op 28 april as. om 19.30 uur. Dan zal de presentatie plaats vinden van een drietal boeken.

Bas Savenije zal zijn dan gloednieuwe boek presenteren, “De logische wereld van Lewis Carroll en wat Alice daar aantrof”, het eerste deel van de nieuwe Phlizz-reeks.

Als alles meezit is op dat moment ook het boek van Lenny de Rooy gereed waarin we in juni 2020 melding maakten: https://lewiscarrollgenootschap.nl/2020/06/29/een-boek-van-lenny/. Het betreft een nieuw, derde deel van de Alice-boeken en Lenny zal ons er alles over vertellen.

Tenslotte zal Fedde Benedictus toelichten welke relatie zijn in 2020 verschenen boek “Op zoek naar de grenzen van de natuurkunde” heeft met Lewis Carroll.

Noteer de datum alvast: de zoom-link en het precieze programma zullen tijdig worden toegezonden aan onze vrienden en alle belangstellenden van wie wij een mailadres hebben.

Lees verder

Alice en logica: deel 1 van de nieuwe Phlizz-reeks

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In 2019 zijn we gestart met het online magazine Phlizz. Nu gaan we als aanvulling hierop een reeks starten met gedrukte uitgaven in de Nederlandse taal. Op deze wijze willen we een kennisbron creëren, die de toegankelijkheid van het werk van Lewis Carroll vergroot en zo bijdraagt aan de verdieping van de kennis hierover.

De eerste uitgave van deze reeks is vrijwel gereed. Het is een boek van Bas Savenije met als titel “De logische wereld van Lewis Carroll en wat Alice daar aantrof”. Het gaat, in lijn met de artikelenserie in Phlizz, in op Lewis Carroll als logicus, maar beschrijft ook hoe we Carrolls logica kunnen terugvinden in de Alice-boeken en wat de toegevoegde waarde daarvan is voor het literaire karakter. Tevens bevat het een uitgebreide toelichting op het logica-spel in The Game of Logic en een Nederlandse vertaling van de beide paradoxen die Carroll publiceerde in het tijdschrift Mind.

Alle vrienden van het genootschap krijgen het boek toegezonden en het zal te koop zijn via de webwinkel.

Lees verder

De facsimile en een symposium in november

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In de vorige editie van Phlizz meldden we dat de besluiten over de presentatie van de facsimile van ‘Lize’s Avonturen in ’t Wonderland’ en over een symposium nog even wilden uitstellen. Nu het zich laat aanzien dat met name dankzij de vaccinatie de corona-richtlijnen in het najaar versoepeld zullen worden, hebben we (natuurlijk nog met een licht voorbehoud) besloten om een najaars-symposium te houden waar we ook de facsimile zullen presenteren. Dit zal plaatsvinden op een vrijdag in november; de exacte datum, de locatie en het programma zullen we nog bekend maken.

Lees verder

De financiën in 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In onderstaand overzicht is kort weergegeven hoe het genootschap in 2020 de vriendenbijdragen heeft besteed.

Inkomsten    Uitgaven
Vriendenbijdragen € 1.591 Symposium €    533
Verkoop eigen publicaties €    138 Phlizz €    287
Boekenverkoop €    103 Organisatiekosten €    504
Totaal € 1.832 Totaal € 1.324

Er was dus een positief resultaat van € 508.

Mede dankzij donaties in eerdere jaren was het banksaldo op 1 januari 2021 € 1.992.

Binnenkort zullen op de website een jaarverslag en een volledige jaarrekening worden gepubliceerd. Daarmee voldoen we aan de eisen voor ANB-stichtingen.

Lees verder

Vanuit het bestuur

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In de vorige editie van Phlizz meldden we dat de planning van een nieuw symposium wacht totdat er zicht is op een situatie waarin de huidige beperkingen vanwege corona zijn vervallen. Inmiddels is er een vaccin dus er gloort licht aan het eind van de tunnel maar een betrouwbare planning is helaas nog niet te maken.

Ook de besluitvorming over de wijze waarop we de facsimile van Lize’s avonturen in ’t Wonderland gaan presenteren, stellen we nog uit.

Zoals elders in deze editie wordt vermeld, zal in 2021 de (uitgestelde) tentoonstelling “Alice: Curiouser and Curiouser” in het Londense V&A-museum plaatvinden van 27 maart t/m 31 december). Tijdens het symposium in februari jl. sprake we over de mogelijkheid om met geïnteresseerde vrienden een gezamenlijk bezoek aan die tentoonstelling te organiseren. De hoop dat dit later in 2021 mogelijk wordt, hebben we nog niet opgegeven.

Inmiddels zijn we een toezegging van anderhalf jaar geleden nagekomen: onze website is verrijkt met een Nederlandstalige biografie van Lewis Carroll zie https://lewiscarrollgenootschap.nl/leven/. Neemt u hier vooral een kijkje en geniet van  het fascinerende leven Charles Lutwidge Dodgson.

Lees verder