Categorie: A Mad Tea-Party

Welkom bij de eerste uitgave van ‘Phlizz’!

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

“Waarom een online magazine?” zul je jezelf misschien afvragen. Misschien ben je op zoek naar de moraal van een online magazine of heb je dringend advies van een rups nodig. Maar, zoals je weet zit in alles een moraal en is het advies van de rups soms wat verwarrend. In Phlizz gaan wij op zoek naar de moraal en het advies, we bezoeken theepartijtjes, konijnenholen en tranenmeren en alles zullen we met jullie delen. Kortom Phlizz zal een magazine worden waarin Lewis Carroll en zijn werk op alle gebied centraal staat. Met Phlizz willen we niet alleen informatie verschaffen, maar ook jullie, als vrienden van het Genootschap, een podium bieden om je kennis te delen en je visie te verkondigen.

Natuurlijk hebben we eens per jaar een mooie uitgave van de dodo/nodo, het tijdschrift in de geest van Lewis Carroll. Maar na de enquête die we een paar maanden geleden hebben gehouden bleek toch dat er iets gemist werd. Als je de mening van mensen vraagt is het vanzelfsprekend dat je hier dan ook iets mee doet en zo is het idee geboren om een nieuwsbrief 2.0 te maken. Een nieuwsbrief die al brainstormend veranderde in dit online magazine zoals de baby in Alice’s armen veranderde in een varkentje. Eén heel belangrijk verschil is er echter wel, dit varkentje laten we zeker niet weglopen, want we hopen jullie ieder kwartaal een mooie uitgave van Phlizz te brengen. Daar hebben we wel jullie hulp bij nodig. Schroom dus niet om een artikel in te zenden of juist te vragen naar een specifiek onderwerp.

Ik zou je graag het advies van de koning mee willen geven: “Begin at the beginning and go on till you come to the end: then stop.” Maar eigenlijk is dat juist helemaal niet nodig, switch van rubriek naar rubriek, lees, herlees en vooral geniet! Want deze schrijver die al meer dan 150 jaar weet te boeien is nog steeds zo actueel dat we hier een heel magazine aan kunnen wijden.

Heel veel leesplezier met dit eerste nummer van ‘Phlizz’!

Lees verder

Brainstorm-bijeenkomst

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Een kort verslag
In april heeft het bestuur een enquête gestuurd aan de vrienden van het genootschap om de activiteiten te evalueren. In Nieuwsbrief 5 (klik hier) staan de uitkomsten van die evaluatie vermeld.
In aanvulling daarop heeft het bestuur gevraagd wie van de vrienden deel wilde nemen aan een brainstorm-bijeenkomst over de ontwikkeling van het genootschap. Acht vrienden hebben daarop gereageerd; vanwege geplande vakanties bleek het niet mogelijk om iedereen op korte termijn bij elkaar te krijgen. Op 20 juli 2019 vond in ’s-Hertogenbosch een nuttige en aangename bijeenkomst plaats met vijf deelnemers plus drie bestuursleden.
Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst.

Het profiel van het genootschap
Het genootschap is primair een kennis-hub, DE informatiebron in Nederland, met betrekking tot Lewis Carroll en zijn werk. Voor informatie over het Nederlands taalgebied speelt het genootschap een actieve informatierol; voor buitenlandse activiteiten is het vooral een doorgeefluik.
Het genootschap heeft een faciliterende rol ten behoeve van de onderlinge communicatie tussen de vrienden van het genootschap. Het zou nuttig zijn als er op de website een overzicht staat van de vrienden, hun mailadres en hun deskundigheid. Vanwege de privacy-wetgeving mag dat alleen met toestemming van betrokkenen. Het bestuur zal daarom onder de vrienden inventariseren wie daaraan mee wil werken.

Communicatie
Er is bijval voor het bestuursvoorstel om de nieuwsbrief uit te breiden met actualiteiten, voorstellingen, nieuwe publicaties, recensies, eigen analyses etc. Vrienden hebben ook de mogelijkheid om daarvoor kopij aan te leveren. Dat wordt dus het online magazine Phlizz. Gestart wordt met vier issues per jaar maar in de toekomst kan worden overgegaan op een actuele, permanente aanvulling zonder afzonderlijke issues. Phlizz is voor iedereen vrij toegankelijk via de website van het genootschap. Eerdere edities blijven in het online archief beschikbaar.
Het verschil met dodo/nododo is dat Phlizz met name is gericht op degenen die al een relatie met het genootschap hebben, terwijl dodo/nododo een tijdschrift is in de geest van Lewis Carroll dat een breder publiek wil aanspreken.
Nieuws wordt nu vaak gedeeld via de facebook-pagina maar daarmee wordt slechts een beperkt aantal vrienden bereikt. Het zou nuttig zijn om via een widget de daar gedeelde informatie ook voor de anderen beschikbaar te maken.
De aanwezigen vinden dat het symposium en een meer inhoudelijke nieuwsbrief met een hogere frequentie meer prioriteit hebben dan een blad in de geest van Lewis Carroll dat vooral extern gericht is.

Symposium
Iedereen onderschrijft het belang van een jaarlijks symposium dat primair is gericht op de vrienden en de bekende belangstellenden. Meer variatie in het programma is gewenst, bijvoorbeeld door een mix van sprekers, interactieve onderdelen, discussiemogelijkheden.
Ook een gezamenlijke lunch en/of afsluitende borrel zijn van belang.

Nieuwe activiteiten
Een aantal mogelijkheden voor nieuwe activiteiten passeert de revue, zoals een tentoonstelling. Bepleit wordt aansluiting te zoeken bij een grotere organisatie (bibliotheken of musea) of bestaande evenementen, zoals boekenbeurzen en de (kinder)boekenweek.
De voortgang van de facsimile van Lize’s Avonturen in ‘t Wonderland heeft even stilgelegen, maar dit project zal nu weer voortvarend worden opgepakt.

Lees verder

Save the date: 2 februari 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Het 4e symposium

De datum van het 4e symposium van het genootschap is bekend: vrijdag 7 februari 2020 van 10.30 tot 17 uur.
De locatie is: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht. Dat is op loopafstand van het Centraal Station.
De toegang is gratis.

Aan de invulling van het programma wordt nog gewerkt: suggesties zijn welkom via info@lewiscarollgenootschap.nl.

Lees verder