Categorie: A Mad Tea-Party

Vanuit het bestuur

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In de vorige editie van Phlizz meldden we dat de planning van een nieuw symposium wacht totdat er zicht is op een situatie waarin de huidige beperkingen vanwege corona zijn vervallen. Inmiddels is er een vaccin dus er gloort licht aan het eind van de tunnel maar een betrouwbare planning is helaas nog niet te maken.

Ook de besluitvorming over de wijze waarop we de facsimile van Lize’s avonturen in ’t Wonderland gaan presenteren, stellen we nog uit.

Zoals elders in deze editie wordt vermeld, zal in 2021 de (uitgestelde) tentoonstelling “Alice: Curiouser and Curiouser” in het Londense V&A-museum plaatvinden van 27 maart t/m 31 december). Tijdens het symposium in februari jl. sprake we over de mogelijkheid om met geïnteresseerde vrienden een gezamenlijk bezoek aan die tentoonstelling te organiseren. De hoop dat dit later in 2021 mogelijk wordt, hebben we nog niet opgegeven.

Inmiddels zijn we een toezegging van anderhalf jaar geleden nagekomen: onze website is verrijkt met een Nederlandstalige biografie van Lewis Carroll zie https://lewiscarrollgenootschap.nl/leven/. Neemt u hier vooral een kijkje en geniet van  het fascinerende leven Charles Lutwidge Dodgson.

Lees verder

Vanuit het bestuur

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

De afgelopen jaren waren we in september al druk met de voorbereidingen van het jaarlijks symposium dat in de eerste maanden van het nieuwe jaar zou plaatsvinden. Op dit moment is dat weinig zinvol: de corona-maatregelen leggen zoveel beperkingen op dat er van een levendig symposium geen sprake kan zijn. Het bestuur heeft daarom besloten om de planning van een nieuw symposium uit te stellen totdat er zicht is op een situatie waarin de huidige beperkingen zijn vervallen. Het laat zich aanzien dat we daarvoor moeten wachten op een vaccin.

De voortgang met betrekking tot de facsimile van Lize’s avonturen in ’t Wonderland plaats ons voor een dilemma. De facsimile is naar verwachting voor het eind van het jaar gereed. Het was altijd onze bedoeling om een feestelijke presentatie te organiseren, met zoveel mogelijk publiciteit, mogelijk ook in aanwezigheid van Britse collega’s. Het corona-virus gooit ook hier roet in het eten. We aarzelen ernstig om nu te beslissen om de verkoop te starten zonder feestelijkheden of met een virtuele presentatie. Het alternatief is uitstel, maar de vraag is natuurlijk voor welke termijn. We willen het definitieve besluit daarover nog even uitstellen, in de hoop dat er op afzienbare termijn meer informatie komt over de beschikbaarheid van een corona-vaccin.

Lees verder

Verslag van het 4e symposium

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Op vrijdag 7 februari, de tijd waarin in we elkaar nog mochten ontmoeten zonder anderhalve meter afstand,  hield het Lewis Carroll Genootschap voor de vierde keer haar symposium. In de sfeervolle werfkelder van de Kargadoor in het hartje van Utrecht mochten we ruim 40 mensen ontvangen. De dag werd gestart met koffie en een tompouce in stijl (eet mij) waarna Bas Savenije ons als vanouds welkom heette.

Lenny de Rooy die wij allemaal kennen van haar website alice-in-wonderland.net nam ons mee in het creatieve proces van de illustraties van Tenniel. Zij liet ons zien dat Tenniel regelmatig zijn eigen eerdere tekeningen een beetje aanpaste om ze daarna opnieuw te gebruiken. Ook was in sommige tekeningen duidelijk te zien dat hij geïnspireerd werd door het werk van anderen.  Zijn werk zit vol met verwijzingen en grapjes en als je naar het voetenwerk van bepaalde figuren in de Alice-boeken kijkt hield hij duidelijk van ballet. Daarnaast vertelde zij over de mode van Alice en leerde ons het verschil tussen het graveerwerk van Dalziel en Rollitz.

Onderaan deze pagina ziet u hier een aantal fascinerende voorbeelden van.

Na Lenny’s inspirerende lezing presenteerden Wilma Vlug en Casper Schuckinck Kool de grote Carroll quiz. Met gekleurde kaartjes konden de deelnemers het, voor hen, juiste antwoord geven. Een enkele keer kleurde de zaal nagenoeg geheel groen. Deze vragen bleken zo makkelijk dat er discussie was tussen Wilma en Casper of ze eigenlijk wel gesteld mochten worden. En eerlijk is eerlijk: als er iemand in de zaal zou zijn die de echte naam van Lewis Carroll niet kende dan zou die zich ook diep moeten schamen. Andere vragen waren echter zo moeilijk dat er slechts een enkel kaartje de lucht in ging. We leerden dat Carroll een appartement in Oxford had met maar liefst 10 ruimtes en een doka op het dak maar ook dat Herman Koch tijdens zijn middelbare school tijd een hekel had gekregen aan Alice in Wonderland. Het werd een uurtje waarbij veel gelachen werd en we allemaal weer doordrongen werden van de veelzijdigheid van Carroll. Vanzelfsprekend had aan het einde van de quiz iedereen gewonnen zoals het een ware caucus race betaamd en kreeg iedereen een snoepje als prijs. Voor Casper als quizmaster was daar de Carrolliaanse vingerhoed.

Voordat we aan de lunch gingen was er even extra tijd ingeruimd voor Aart Rietveld. Zijn overleden vrouw, Mary Boxen, was een groot liefhebber en verzamelaar van het werk van Lewis Carroll en één van de eerste leden van het allereerste Lewis Carroll Genootschap. Aart wilde graag een deel van de collectie van zijn vrouw ter beschikking stellen aan het Genootschap. Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor.
Henri Ruizenaar had ook dit jaar weer een groot aantal boeken voor de verkoop meegenomen voor de boekenmarkt waar velen van ons zich toch weer lieten verleiden om een boek aan de verzameling toe te voegen.

Zoals ieder jaar starten we de middag met een korte film. Deze keer is er gekozen om de Russische opera van Unsuk Chin >>klik<< te vergelijken met de balletuitvoering van The Royal Ballet >>klik<< Twee totaal verschillende voorstelling, maar ieder op z’n eigen manier indrukwekkend.

Hierna was het tijd voor de lezing van Maxim Februari met de titel ‘Schildpadden zijn insecten: de toverkracht van de taal’

Maxim weet als geen ander hoe bijzonder die toverkracht is en in zijn boeken haalt hij dan ook meer dan eens de woorden van Carroll aan. Met een aantal voorbeelden en dia’s van de oorspronkelijke tekeningen van Carroll zelf neemt hij ons mee in de wondere wereld van de taal.
“Niet goed,” zei de Rups. “Niet helemaal goed, dat is waar” zei Alice bedeesd, “sommige woorden zijn veranderd.” “Het is fout van begin tot eind,” zei de rups beslist, en ze zwegen enkele minuten.

Taal heeft vele mogelijkheden en spreekt altijd tot de verbeelding. Kunstenaars gebruiken taal op velerlei manieren zoals Hazel Clausen die het Zwitserse volk de Uvulieten verzon of Shea Hembrey die als kunstproject 100 verschillende kunstenaars werd.
Maar waarom dan de titel van deze lezing? Waarom zijn schildpadden insecten? Dit is geïnspireerd op de Engelse cartoon van een dame met allerlei dieren. Zij moet een kaartje kopen voor de meeste van haar dieren want: “Katten zijn honden, en konijnen zijn honden, en papegaaien ook. Maar deze schildpad is een insect, en dus reist hij gratis.” En dat maakt haarfijn duidelijk hoe ingewikkeld, maar ook magisch taal kan zijn. En voor de rest van de lezing: je had erbij moeten zijn.

Om even bij te komen van alle indrukken van de lezing nemen we een kwartiertje pauze voor een kop koffie. Hierna neem Bas het woord om het verleden en de toekomst van het Genootschap te bepreken. Op 25 april 2019 hebben we een enquête hierover gehouden waaruit bleek dat er veel waarde wordt gehecht aan communicatie en ontmoeting. Daarna hebben we op 20 juli een brainstormsessie gehouden met 9 deelnemers. Deze had als uitkomst dat het doel van het genootschap zou moeten zijn om een kennis-hub te worden m.b.t. Lewis Carroll en zijn werk, actief voor Nederlandse informatie en doorgeefluik voor buitenlandse activiteiten. Hierop zijn enkele verbeteringen aan de website aangebracht en is Phlizz ontstaan.
Henri geeft een toelichting op de voortgang van de facsimile van ‘Lize in het Wonderland’.

Daarna is het tijd voor de borrel waar vele van ons nog even blijven hangen om gezellig met elkaar bij te praten. Met dank aan Mikos Teuben voor de foto’s.
We verheugen ons op volgend jaar!

The British lion and the Scottish unicorn. Punch, 1853

Through the Looking Glass and what Alice found there

Up a Tree. Punch, 1862

Alice’s Adventures in Wonderland

Punch, januari-juni 1864

Alice’s Adventures in Wonderland

Man tried at the Court of the Lion. Charles H. Bennett, 1857

Alice’s Adventures in Wonderland

A General History of Quadrupets. Thomas Bewick, 1790

Alice’s Adventures in Wonderland

Francisco Melzi, 1510-1520

Alice’s Adventures in Wonderland

Lees verder

De facsimile van Lize

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Al eerder maakten we melding van het plan om een facsimile uit te brengen van Lize’s Avonturen in het Wonderland, de eerste Nederlandse bewerking (uit ca. 1875) van Alice’s Adventures in Wonderland.

De voorbereidingen hiervoor zijn vergevorderd. De twee begeleidende essays (over de achtergrond van de oorspronkelijke uitgave en de vertaling) zijn inmiddels gereed, met dank aan de auteurs Henri Ruizenaar en Casper Schuckink Kool. Op dit moment wordt gewerkt aan de vormgeving.

De presentatie zou in beginsel later dit jaar kunnen plaatsvinden. We zien in de presentatie ook een goede gelegenheid voor een ontmoeting met onze Britse collega’s.  Maar uiteraard is een en ander nog afhankelijk van de corona-beperkingen. Nadere mededelingen volgen.

Lees verder

De financiën in 2019

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Tijdens het symposium heeft het bestuur een globaal financieel overzicht over 2019 gepresenteerd. Dit geven we hieronder kort weer (in euro’s).

Inkomsten Uitgaven
Vriendenbijdragen 1.700 Symposium 230
Boekenverkoop 40 dodo/nododo 650
Verkoop Jabberwocky 270 Startkosten Phlizz 450
Organisatiekosten 470
Voorbereiding 120
Totaal 2.010   1.920

Er was dus een positief resultaat van € 90.
Mede dankzij donaties in voorgaande jaren bedroeg het banksaldo op 1 januari 2020 € 1.605.

Binnenkort zullen op de website een jaarverslag en een volledige jaarrekening worden gepubliceerd. Daarmee voldoen we aan de eisen voor ANBI-stichtingen.

Lees verder

Toekomst dodo/nododo

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, is het derde nummer van dodo/nododo niet verschenen aan het begin van dit kalenderjaar. De presentatie van de nieuwe dodo/nododo op het symposium was dus ook komen te vervallen.
De reden hiervan is dat de redactie van dodo/nododo (Jur Koksma en Joep Stapel) zich rond de jaarwisseling heeft teruggetrokken. Eerder hadden ze al enige vertraging aangekondigd, maar de hoeveelheid werk die het samenstellen van dodo/nododo vraagt konden ze niet meer verenigen met hun andere verplichtingen.
Het bestuur betreurt dit: ondanks, of wellicht wel dankzij, het wat controversiële karakter van de tot nu toe verschenen nummers, is het een uniek tijdschrift met een in principe veelbelovend concept. We zijn de redactie dan ook erkentelijk voor het samenstellen van de twee verschenen nummers.
We zien ons echter geconfronteerd met een voldongen feit.
Jur Koksma heeft zich niet alleen terug getrokken als redactielid maar ook als bestuurslid en de overgebleven bestuursleden zien zichzelf niet in staat bovenop het werk dat zij al verrichten (bijvoorbeeld voor Phlizz) ook nieuwe nummers van dodo/nododo samen te stellen. Graag vragen wij onze vrienden en belangstellenden dan ook of er onder hen belangstelling bestaat om toe te reden tot een nieuwe redactie. Deze vraag hebben w ook op het symposium gesteld.
Het is geen vrijblijvende vraag: als er geen nieuwe redactie voor dodo/nododo kan worden samengesteld, zal er geen nieuw nummer meer worden uitgebracht.
Heb je belangstelling of heb je ideeën over de toekomst voor dodo/nododo, meld je dan bij een van de bestuursleden of mail naar info@lewiscarrollgenootschap.nl.

Lees verder

Het 4e symposium op 7 februari 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Op 7 februari jl. vond het 4e symposium van ons Genootschap plaats in De Kargadoor in Utrecht.
Door omstandigheden hebben we op dit moment geen verslag van deze dag. Maar gelukkig wel een aantal foto’s; deze zijn gemaakt door Mikos Teuben.
Het verslag houden jullie te goed.

Lees verder

Een gezamenlijke reis naar Londen

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Niet voor de eerste keer werd tijdens het symposium de suggestie gedaan voor een gezamenlijke reis naar London. Daarbij werd nu de link gelegd met de tentoonstelling die later dit jaar te zien is in het Victoria & Albert Museum. Ook een ontmoeting met de Britse collega’s en een mogelijke koppeling met Alice’s Day in Oxford kwamen aan de orde.
Toegezegd is dat het bestuur hiertoe initiatief zou nemen. Om het organisatiewerk te beperken zouden alleen de activiteiten in Londen (en eventueel Oxford) gezamenlijk gepland worden en zou ieder zijn eigen reis en verblijf regelen.
Vanwege de reisbeperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, hebben we dit initiatief nog maar even uitgesteld.

Lees verder

4e Symposium 7 februari 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

4e Symposium 7 februari 2020
Locatie: De Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht.

Het bestuur van het Lewis Carroll Genootschap nodigt je van harte uit voor het 4e symposium van het Genootschap.
De twee sprekers op het symposium zijn beiden vriend van het genootschap:

  • Maxim Februari, schrijver van romans, essays en columns.
    Aan Maxim zijn recent twee prijzen toegekend: de P.C. Hooftprijs voor beschouwend proza (uitreiking op 26 mei 2020) en de Utrechtse C.C.S. Croneprijs voor literatuur (uitreiking op 11 januari 2020).
  • Lenny de Rooy, verantwoordelijk voor de website alice-in-wonderland.net.

Programma

10.30 – 11.00 uur Registratie en koffie/thee
11.00 – 11.15 uur Opening en Welkom
11.15 – 12.00 uur Lenny de Rooy: “Een nadere blik op Tenniels illustraties: oorsprong, verwijzingen en foutjes.”
12.00 – 12.45 uur Quiz
Lewis Carroll, John Tenniel, Alice in Wonderland. Een quiz onder leiding van Wilma Vlug en Casper Schuckink Kool zal uitwijzen wie de grootste kenner onder ons is. Pak de boeken erbij, start met studeren en wees voorbereid voor 7 februari!
12.45 – 13.45 uur Lunch (zie de toelichting hieronder) en Boekenmarkt
13.45 – 14.00 uur Een korte film
14.00 – 15.00 uur Maxim Februari: “Schildpadden zijn insecten: de toverkracht van de taal”.
Maxim vertelt over wat hem boeit in het werk van Lewis Carroll
15.00 – 15.20 uur Pauze
15.20 – 16.00 uur Het genootschap:
discussie over verleden, heden en vooral toekomst
16.00 –  16.30 uur Presentatie van het 3e nummer van dodo/nododo
16.30 uur Afsluiting
Borrel en Boekenmarkt

Toelichting

De Kargadoor ligt op loopafstand van het Centraal Station van Utrecht, zie https://www.kargadoor.nl.
De toegang tot het symposium is gratis. Wel graag uiterlijk 24 januari 2020 aanmelden via info@lewiscarrollgenootschap.nl.
De Kargadoor biedt de mogelijkheid van een lunch. De kosten hiervan bedragen € 10 per persoon en moeten ter plekke worden betaald. Graag bij de aanmelding vermelden of je hiervan gebruik wilt maken.

Lees verder

Begroting 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In de bestuursvergadering van 10 december 2019 is de begroting voor 2020 vastgesteld.

Bij de enquête en de brainstorm-bijeenkomst is gebleken dat de vrienden een groot belang hechten aan het symposium en de communicatie binnen het genootschap via de website en een uitgebreide nieuwsbrief. Ten behoeve van de communicatie is inmiddels het online magazine Phlizz gestart.

De kosten van Phlizz zijn na de eenmalige startkosten in 2019 (vrijwel) nihil.

Het blijkt niet mogelijk een gratis zaal te vinden t.b.v. het symposium op een goed bereikbare locatie. In de begroting is daar rekening mee gehouden. Dat betekent wel dat er minder geld beschikbaar is voor dodo/nododo, dat een doelgroep heeft die breder is dan de vrienden van het genootschap.

De begroting ziet er als volgt uit.

Inkomsten Uitgaven
Vrienden 1500 Symposium 500
Verkoop Jabberwocky 140 Hosting website 150
Kosten bank/webshop 125
Portokosten 250
dodo/nododo #3 550
Overschot 65
Totaal 1640   1640
Lees verder