Categorie: A Mad Tea-Party

Boekpresentatie: 28 april, 19.30 uur

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Ons gebruikelijke symposium aan het begin van het jaar kon helaas geen doorgang vinden. Naar verwachting kunnen we dit inhalen in het najaar, maar intussen organiseren we voor alle vrienden en ieder die belangstelling heeft virtuele bijeenkomst op 28 april as. om 19.30 uur. Dan zal de presentatie plaats vinden van een drietal boeken.

Bas Savenije zal zijn dan gloednieuwe boek presenteren, “De logische wereld van Lewis Carroll en wat Alice daar aantrof”, het eerste deel van de nieuwe Phlizz-reeks.

Als alles meezit is op dat moment ook het boek van Lenny de Rooy gereed waarin we in juni 2020 melding maakten: https://lewiscarrollgenootschap.nl/2020/06/29/een-boek-van-lenny/. Het betreft een nieuw, derde deel van de Alice-boeken en Lenny zal ons er alles over vertellen.

Tenslotte zal Fedde Benedictus toelichten welke relatie zijn in 2020 verschenen boek “Op zoek naar de grenzen van de natuurkunde” heeft met Lewis Carroll.

Noteer de datum alvast: de zoom-link en het precieze programma zullen tijdig worden toegezonden aan onze vrienden en alle belangstellenden van wie wij een mailadres hebben.

Lees verder

Alice en logica: deel 1 van de nieuwe Phlizz-reeks

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In 2019 zijn we gestart met het online magazine Phlizz. Nu gaan we als aanvulling hierop een reeks starten met gedrukte uitgaven in de Nederlandse taal. Op deze wijze willen we een kennisbron creëren, die de toegankelijkheid van het werk van Lewis Carroll vergroot en zo bijdraagt aan de verdieping van de kennis hierover.

De eerste uitgave van deze reeks is vrijwel gereed. Het is een boek van Bas Savenije met als titel “De logische wereld van Lewis Carroll en wat Alice daar aantrof”. Het gaat, in lijn met de artikelenserie in Phlizz, in op Lewis Carroll als logicus, maar beschrijft ook hoe we Carrolls logica kunnen terugvinden in de Alice-boeken en wat de toegevoegde waarde daarvan is voor het literaire karakter. Tevens bevat het een uitgebreide toelichting op het logica-spel in The Game of Logic en een Nederlandse vertaling van de beide paradoxen die Carroll publiceerde in het tijdschrift Mind.

Alle vrienden van het genootschap krijgen het boek toegezonden en het zal te koop zijn via de webwinkel.

Lees verder

De facsimile en een symposium in november

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In de vorige editie van Phlizz meldden we dat de besluiten over de presentatie van de facsimile van ‘Lize’s Avonturen in ’t Wonderland’ en over een symposium nog even wilden uitstellen. Nu het zich laat aanzien dat met name dankzij de vaccinatie de corona-richtlijnen in het najaar versoepeld zullen worden, hebben we (natuurlijk nog met een licht voorbehoud) besloten om een najaars-symposium te houden waar we ook de facsimile zullen presenteren. Dit zal plaatsvinden op een vrijdag in november; de exacte datum, de locatie en het programma zullen we nog bekend maken.

Lees verder

De financiën in 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In onderstaand overzicht is kort weergegeven hoe het genootschap in 2020 de vriendenbijdragen heeft besteed.

Inkomsten    Uitgaven
Vriendenbijdragen € 1.591 Symposium €    533
Verkoop eigen publicaties €    138 Phlizz €    287
Boekenverkoop €    103 Organisatiekosten €    504
Totaal € 1.832 Totaal € 1.324

Er was dus een positief resultaat van € 508.

Mede dankzij donaties in eerdere jaren was het banksaldo op 1 januari 2021 € 1.992.

Binnenkort zullen op de website een jaarverslag en een volledige jaarrekening worden gepubliceerd. Daarmee voldoen we aan de eisen voor ANB-stichtingen.

Lees verder

Vanuit het bestuur

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In de vorige editie van Phlizz meldden we dat de planning van een nieuw symposium wacht totdat er zicht is op een situatie waarin de huidige beperkingen vanwege corona zijn vervallen. Inmiddels is er een vaccin dus er gloort licht aan het eind van de tunnel maar een betrouwbare planning is helaas nog niet te maken.

Ook de besluitvorming over de wijze waarop we de facsimile van Lize’s avonturen in ’t Wonderland gaan presenteren, stellen we nog uit.

Zoals elders in deze editie wordt vermeld, zal in 2021 de (uitgestelde) tentoonstelling “Alice: Curiouser and Curiouser” in het Londense V&A-museum plaatvinden van 27 maart t/m 31 december). Tijdens het symposium in februari jl. sprake we over de mogelijkheid om met geïnteresseerde vrienden een gezamenlijk bezoek aan die tentoonstelling te organiseren. De hoop dat dit later in 2021 mogelijk wordt, hebben we nog niet opgegeven.

Inmiddels zijn we een toezegging van anderhalf jaar geleden nagekomen: onze website is verrijkt met een Nederlandstalige biografie van Lewis Carroll zie https://lewiscarrollgenootschap.nl/leven/. Neemt u hier vooral een kijkje en geniet van  het fascinerende leven Charles Lutwidge Dodgson.

Lees verder

Vanuit het bestuur

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

De afgelopen jaren waren we in september al druk met de voorbereidingen van het jaarlijks symposium dat in de eerste maanden van het nieuwe jaar zou plaatsvinden. Op dit moment is dat weinig zinvol: de corona-maatregelen leggen zoveel beperkingen op dat er van een levendig symposium geen sprake kan zijn. Het bestuur heeft daarom besloten om de planning van een nieuw symposium uit te stellen totdat er zicht is op een situatie waarin de huidige beperkingen zijn vervallen. Het laat zich aanzien dat we daarvoor moeten wachten op een vaccin.

De voortgang met betrekking tot de facsimile van Lize’s avonturen in ’t Wonderland plaats ons voor een dilemma. De facsimile is naar verwachting voor het eind van het jaar gereed. Het was altijd onze bedoeling om een feestelijke presentatie te organiseren, met zoveel mogelijk publiciteit, mogelijk ook in aanwezigheid van Britse collega’s. Het corona-virus gooit ook hier roet in het eten. We aarzelen ernstig om nu te beslissen om de verkoop te starten zonder feestelijkheden of met een virtuele presentatie. Het alternatief is uitstel, maar de vraag is natuurlijk voor welke termijn. We willen het definitieve besluit daarover nog even uitstellen, in de hoop dat er op afzienbare termijn meer informatie komt over de beschikbaarheid van een corona-vaccin.

Lees verder

Verslag van het 4e symposium

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Op vrijdag 7 februari, de tijd waarin in we elkaar nog mochten ontmoeten zonder anderhalve meter afstand,  hield het Lewis Carroll Genootschap voor de vierde keer haar symposium. In de sfeervolle werfkelder van de Kargadoor in het hartje van Utrecht mochten we ruim 40 mensen ontvangen. De dag werd gestart met koffie en een tompouce in stijl (eet mij) waarna Bas Savenije ons als vanouds welkom heette.

Lenny de Rooy die wij allemaal kennen van haar website alice-in-wonderland.net nam ons mee in het creatieve proces van de illustraties van Tenniel. Zij liet ons zien dat Tenniel regelmatig zijn eigen eerdere tekeningen een beetje aanpaste om ze daarna opnieuw te gebruiken. Ook was in sommige tekeningen duidelijk te zien dat hij geïnspireerd werd door het werk van anderen.  Zijn werk zit vol met verwijzingen en grapjes en als je naar het voetenwerk van bepaalde figuren in de Alice-boeken kijkt hield hij duidelijk van ballet. Daarnaast vertelde zij over de mode van Alice en leerde ons het verschil tussen het graveerwerk van Dalziel en Rollitz.

Onderaan deze pagina ziet u hier een aantal fascinerende voorbeelden van.

Na Lenny’s inspirerende lezing presenteerden Wilma Vlug en Casper Schuckinck Kool de grote Carroll quiz. Met gekleurde kaartjes konden de deelnemers het, voor hen, juiste antwoord geven. Een enkele keer kleurde de zaal nagenoeg geheel groen. Deze vragen bleken zo makkelijk dat er discussie was tussen Wilma en Casper of ze eigenlijk wel gesteld mochten worden. En eerlijk is eerlijk: als er iemand in de zaal zou zijn die de echte naam van Lewis Carroll niet kende dan zou die zich ook diep moeten schamen. Andere vragen waren echter zo moeilijk dat er slechts een enkel kaartje de lucht in ging. We leerden dat Carroll een appartement in Oxford had met maar liefst 10 ruimtes en een doka op het dak maar ook dat Herman Koch tijdens zijn middelbare school tijd een hekel had gekregen aan Alice in Wonderland. Het werd een uurtje waarbij veel gelachen werd en we allemaal weer doordrongen werden van de veelzijdigheid van Carroll. Vanzelfsprekend had aan het einde van de quiz iedereen gewonnen zoals het een ware caucus race betaamd en kreeg iedereen een snoepje als prijs. Voor Casper als quizmaster was daar de Carrolliaanse vingerhoed.

Voordat we aan de lunch gingen was er even extra tijd ingeruimd voor Aart Rietveld. Zijn overleden vrouw, Mary Boxen, was een groot liefhebber en verzamelaar van het werk van Lewis Carroll en één van de eerste leden van het allereerste Lewis Carroll Genootschap. Aart wilde graag een deel van de collectie van zijn vrouw ter beschikking stellen aan het Genootschap. Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor.
Henri Ruizenaar had ook dit jaar weer een groot aantal boeken voor de verkoop meegenomen voor de boekenmarkt waar velen van ons zich toch weer lieten verleiden om een boek aan de verzameling toe te voegen.

Zoals ieder jaar starten we de middag met een korte film. Deze keer is er gekozen om de Russische opera van Unsuk Chin >>klik<< te vergelijken met de balletuitvoering van The Royal Ballet >>klik<< Twee totaal verschillende voorstelling, maar ieder op z’n eigen manier indrukwekkend.

Hierna was het tijd voor de lezing van Maxim Februari met de titel ‘Schildpadden zijn insecten: de toverkracht van de taal’

Maxim weet als geen ander hoe bijzonder die toverkracht is en in zijn boeken haalt hij dan ook meer dan eens de woorden van Carroll aan. Met een aantal voorbeelden en dia’s van de oorspronkelijke tekeningen van Carroll zelf neemt hij ons mee in de wondere wereld van de taal.
“Niet goed,” zei de Rups. “Niet helemaal goed, dat is waar” zei Alice bedeesd, “sommige woorden zijn veranderd.” “Het is fout van begin tot eind,” zei de rups beslist, en ze zwegen enkele minuten.

Taal heeft vele mogelijkheden en spreekt altijd tot de verbeelding. Kunstenaars gebruiken taal op velerlei manieren zoals Hazel Clausen die het Zwitserse volk de Uvulieten verzon of Shea Hembrey die als kunstproject 100 verschillende kunstenaars werd.
Maar waarom dan de titel van deze lezing? Waarom zijn schildpadden insecten? Dit is geïnspireerd op de Engelse cartoon van een dame met allerlei dieren. Zij moet een kaartje kopen voor de meeste van haar dieren want: “Katten zijn honden, en konijnen zijn honden, en papegaaien ook. Maar deze schildpad is een insect, en dus reist hij gratis.” En dat maakt haarfijn duidelijk hoe ingewikkeld, maar ook magisch taal kan zijn. En voor de rest van de lezing: je had erbij moeten zijn.

Om even bij te komen van alle indrukken van de lezing nemen we een kwartiertje pauze voor een kop koffie. Hierna neem Bas het woord om het verleden en de toekomst van het Genootschap te bepreken. Op 25 april 2019 hebben we een enquête hierover gehouden waaruit bleek dat er veel waarde wordt gehecht aan communicatie en ontmoeting. Daarna hebben we op 20 juli een brainstormsessie gehouden met 9 deelnemers. Deze had als uitkomst dat het doel van het genootschap zou moeten zijn om een kennis-hub te worden m.b.t. Lewis Carroll en zijn werk, actief voor Nederlandse informatie en doorgeefluik voor buitenlandse activiteiten. Hierop zijn enkele verbeteringen aan de website aangebracht en is Phlizz ontstaan.
Henri geeft een toelichting op de voortgang van de facsimile van ‘Lize in het Wonderland’.

Daarna is het tijd voor de borrel waar vele van ons nog even blijven hangen om gezellig met elkaar bij te praten. Met dank aan Mikos Teuben voor de foto’s.
We verheugen ons op volgend jaar!

The British lion and the Scottish unicorn. Punch, 1853

Through the Looking Glass and what Alice found there

Up a Tree. Punch, 1862

Alice’s Adventures in Wonderland

Punch, januari-juni 1864

Alice’s Adventures in Wonderland

Man tried at the Court of the Lion. Charles H. Bennett, 1857

Alice’s Adventures in Wonderland

A General History of Quadrupets. Thomas Bewick, 1790

Alice’s Adventures in Wonderland

Francisco Melzi, 1510-1520

Alice’s Adventures in Wonderland

Lees verder

De facsimile van Lize

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Al eerder maakten we melding van het plan om een facsimile uit te brengen van Lize’s Avonturen in het Wonderland, de eerste Nederlandse bewerking (uit ca. 1875) van Alice’s Adventures in Wonderland.

De voorbereidingen hiervoor zijn vergevorderd. De twee begeleidende essays (over de achtergrond van de oorspronkelijke uitgave en de vertaling) zijn inmiddels gereed, met dank aan de auteurs Henri Ruizenaar en Casper Schuckink Kool. Op dit moment wordt gewerkt aan de vormgeving.

De presentatie zou in beginsel later dit jaar kunnen plaatsvinden. We zien in de presentatie ook een goede gelegenheid voor een ontmoeting met onze Britse collega’s.  Maar uiteraard is een en ander nog afhankelijk van de corona-beperkingen. Nadere mededelingen volgen.

Lees verder

De financiën in 2019

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Tijdens het symposium heeft het bestuur een globaal financieel overzicht over 2019 gepresenteerd. Dit geven we hieronder kort weer (in euro’s).

Inkomsten Uitgaven
Vriendenbijdragen 1.700 Symposium 230
Boekenverkoop 40 dodo/nododo 650
Verkoop Jabberwocky 270 Startkosten Phlizz 450
Organisatiekosten 470
Voorbereiding 120
Totaal 2.010   1.920

Er was dus een positief resultaat van € 90.
Mede dankzij donaties in voorgaande jaren bedroeg het banksaldo op 1 januari 2020 € 1.605.

Binnenkort zullen op de website een jaarverslag en een volledige jaarrekening worden gepubliceerd. Daarmee voldoen we aan de eisen voor ANBI-stichtingen.

Lees verder

Toekomst dodo/nododo

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, is het derde nummer van dodo/nododo niet verschenen aan het begin van dit kalenderjaar. De presentatie van de nieuwe dodo/nododo op het symposium was dus ook komen te vervallen.
De reden hiervan is dat de redactie van dodo/nododo (Jur Koksma en Joep Stapel) zich rond de jaarwisseling heeft teruggetrokken. Eerder hadden ze al enige vertraging aangekondigd, maar de hoeveelheid werk die het samenstellen van dodo/nododo vraagt konden ze niet meer verenigen met hun andere verplichtingen.
Het bestuur betreurt dit: ondanks, of wellicht wel dankzij, het wat controversiële karakter van de tot nu toe verschenen nummers, is het een uniek tijdschrift met een in principe veelbelovend concept. We zijn de redactie dan ook erkentelijk voor het samenstellen van de twee verschenen nummers.
We zien ons echter geconfronteerd met een voldongen feit.
Jur Koksma heeft zich niet alleen terug getrokken als redactielid maar ook als bestuurslid en de overgebleven bestuursleden zien zichzelf niet in staat bovenop het werk dat zij al verrichten (bijvoorbeeld voor Phlizz) ook nieuwe nummers van dodo/nododo samen te stellen. Graag vragen wij onze vrienden en belangstellenden dan ook of er onder hen belangstelling bestaat om toe te reden tot een nieuwe redactie. Deze vraag hebben w ook op het symposium gesteld.
Het is geen vrijblijvende vraag: als er geen nieuwe redactie voor dodo/nododo kan worden samengesteld, zal er geen nieuw nummer meer worden uitgebracht.
Heb je belangstelling of heb je ideeën over de toekomst voor dodo/nododo, meld je dan bij een van de bestuursleden of mail naar info@lewiscarrollgenootschap.nl.

Lees verder